Viktoriya Isakina

Viktoriya Isakina

original designs

Navy Cloche hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Pink lace hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
flapper cloche hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Heart Necklace
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Baby hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Messy Bun Beanie Hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Blue Headband
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Baby mittens
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Baby sweater.
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Small leaf
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Flower Coaster
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Baby Socks
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Knitting baby vest (3-4 years old)
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Spider Applique
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Autumn Leaf Banner
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Zigzag Lace scarf
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Leaf coaster
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Mocha Colored scarf
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Mini adult Slippers
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Lace triangle motif Jacket
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Nefertiti's lace Collar
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
MOUSE GREY BABY BOOTIES
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
BROWN LACE TOP
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Blue Hair Kerchief
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Lace Headscarf
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Lace Beret
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Triangle green shawl
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Blue lace jacket
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Сrochet applique Linen bread bag
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Pansy Flower
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Peach Spring Beret
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Coral Summer Halter Top
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Rose Crochet Headband
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Coral Lace Pineapple jumper
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Rose soap cozy
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Blue spring beret
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Fish applique
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Violet lace stole
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Somerset Castles Hat
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Snowflake
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Rose bolero with Lace square
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Turquoise Blue Scarf
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Cowl Neck Scarf
isakinawwwika
Easy Poppy Flower
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Belt Lace
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Scarf Green Peas
isakinawwwika
Butterfly
Viktoriya Isakina's Ravelry Store
Heart
Viktoriya Isakina's Ravelry Store