Krøllekantvotter by Nina Ruth

Krøllekantvotter

Knitting
October 2020
Bulky (7 wpi) ?
16 stitches = 4 inches
US 10 - 6.0 mm
S (M) L
Flag of English English Danish French German Norwegian Russian Swedish ...and 6 other languages show hide other languages
This pattern is available for kr.50.00 NOK
buy it now or visit pattern website

Krøllekantvotter strikkes ovenfra og ned. Det settes av masker til tommelen underveis. Tuppen avsluttes med fellinger i hver side og resterende masker snurpes sammen. Krøllekanten lages ved å strikke en tube som festes til votten etter toving.

Garn: Vams PT3 fra Rauma eller Fritidsgarn fra Sandnes, sammen med Pillpi fra Rauma eller Alpaca Bouclé fra Drops.
Garnforbruk: 2 nøster i alle størrelser av Vams PT3/Fritidsgarn og 1 nøste Pillpi/Alpaca Bouclé.
Størrelse: S (M) L
Strikkefasthet: Enkelt tråd Vams PT3/Fritidsgarn før toving: 16 masker glattstrikk på pinne 6 = 10 cm. Dobbelt tråd Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 masker glattstrikk = 10 cm.
Veiledende pinne: Strømpepinne nr. 6. Husk at pinnestørrelse er veiledende. Lag prøvelapp!

NB! Toving er ingen eksakt vitenskap og det er flere faktorer som kan påvirke resultatet. Hvilken vaskemaskin og program du bruker, og hva du tover vottene dine sammen med, er avgjørende.


Curly cuff mittens are worked top down. Stitches for the thumb are placed on hold while working. The mitten’s top is shaped with decreases on both sides and the remaining stitches are pulled together. The curly cuff is worked by knitting a tube, which is sewn to the mitten after felting.

Yarn: Vams PT3 from Rauma or Fritidsgarn from Sandnes, together with Pillpi from Rauma or Alpaca Bouclé from Drops.
Amount of yarn: 2 skeins Vams PT3/Fritidsgarn (for all sizes) and 1 skein Pillpi/Alpaca Bouclé.
Sizes: S (M) L.
Gauge: Single thread Vams PT3/Fritidsgarn before felting: 16 stitches in stockinette stitch on needle 6 mm = 10 cm. Double thread Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 stitches in stockinette stitch on needle 6 mm = 10 cm.
Recommended needles: Double pointed needles 6 mm. Remember that the needle size is just a recommendation. Knit a gauge swatch first!

WATCH OUT! Felting is not an exact science and the result depends on several factors. Depending on which washing machine and/or which washing program is used or even with which other garments your work is washed, the result can vary.


Die Fäustlinge mit Kuschelbündchen werden von oben nach unten gestrickt. Die Maschen für den Daumen werden beim Stricken stillgelegt. Die Spitze wird mit Abnahmen geformt und die Maschen am Ende zusammengezogen. Das Kuschelbündchen wird als Schlauch gestrickt und nach dem Filzen an den Fäustlingen angenäht.

Garn: Vams PT3 von Rauma oder Fritidsgarn von Sandnes, zusammen mit Pillpi von Rauma oder Alpaca Bouclé von Drops.
Garnverbrauch: 2 Knäuel Vams PT3/Fritidsgarn (für alle Größen) und 1 Knäuel Pillpi/Alpaca Bouclé.
Größen: S (M) L.
Maschenprobe: Einfacher Faden Vams PT3/Fritidsgarn vor dem Filzen: 16 Maschen glatt rechts auf Nadel 6 mm = 10 cm. Doppelter Faden Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 Maschen glatt rechts auf Nadel 6 mm = 10 cm.
Empfohlene Nadeln: Nadelspiel 6 mm Bedenke, dass die Nadelstärke nur eine Empfehlung ist. Stricke zuerst eine Maschenprobe!

ACHTUNG! Das Filzen ist keine exakte Wissenschaft und unterschiedliche Faktoren haben Auswirkung auf das Ergebnis. So können die Waschmaschine, das Waschprogramm oder aber auch die Kleidung, mit der die Fäustlinge zusammen in der Maschine gefilzt werden das Ergebnis beeinflussen.


Крёллекант-варежки вяжутся сверху вниз. Петли для большого пальца отлаживаем в процессе. Нижний конец вяжется с убавками с двух сторон и оставшиеся петли стягиваются вместе. Крёллекант (кучерявый край) вяжется по кругу «трубочкой» потом пришивается к варежкам после валяния.

Пряжа: Vams PT3 от Rauma или Fritidsgarn от Sandnes, вместе с Pillpi от Rauma или Alpaca Bouclé от Drops.
Вам потребуется: 2 мотка Vams PT3/Fritidsgarn и 1 моток Pillpi/Alpaca Bouclé для всех размеров.
Размер: S (M) L
Плотность вязания: Одной нитью Vams PT3/Fritidsgarn до валяния: 16 петель лицевой гладью на спицах 6 = 10 см. Двойной нитью Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 петель лицевой гладью = 10 см.
Рекомендуемые спицы: Чулочные спицы №6. Помните, что размер спиц только показательный. Свяжите пробный образец!

Важно! Валяние, это не точная наука и результат зависит от несколько факторов. Среди них ваша стиральная машина, стиральная программа, и то, с чем вы валяете ваши варежки.


Les moufles à revers bouclés sont tricotées de haut en bas. Les mailles du pouce sont mises en attente pendant la réalisation. La pointe de la moufle est façonnée par des diminutions de chaque côté et les mailles restantes sont ensuite resserrées. Le revers bouclé est réalisé en tricotant un tube, lequel est cousu à la moufle après le feutrage.

Laine: Vams PT3 de Rauma ou Fritidsgarn de Sandnes, avec Pillpi de Rauma ou Alpaca Bouclé de Drops.
Quantité de laine: 2 pelotes de Vams PT3/Fritidsgarn (pour toutes les tailles) et 1 pelote de Pillpi/Alpaca Bouclé.
Tailles: S (M) L.
Échantillon: Vams PT3/Fritidsgarn en fil simple avant feutrage: 16 mailles en point jersey avec une aiguille de 6 mm = 10 cm. Pillpi/Alpaca Bouclé en fil double: 12 mailles en point jersey avec une aiguille de 6 mm = 10 cm.
Aiguilles recommandées: Aiguilles doubles pointes de 6 mm. N’oubliez pas que la taille d’aiguilles est une simple recommandation. Tricotez d’abord un échantillon!

ATTENTION! Le feutrage n’est pas une science exacte et le résultat dépend de divers facteurs. Selon la machine à laver et/ou le programme utilisés ou même les autres vêtements avec lesquels votre ouvrage est lavé, le résultat peut varier.


Krøllekantvanterne strikkes oppe fra og ned. Der sættes masker fra til tommelfingeren undervejs. Toppen afsluttes med indtagninger i hver side. De resterende masker snøres sammen. Krøllekanten laves ved at strikke en cylinder, som hæftes fast til vanten efter filtning.

Garn: Vams PT3 fra Rauma eller Fritidsgarn fra Sandnes sammen med Pillpi fra Rauma eller Alpaca Bouclé fra Drops.
Garnforbrug: 2 nøgler i alle størrelser af Vams PT3/Fritidsgarn og 1 nøgle Pillpi/Alpaca Bouclé.
Størrelse: S (M) L.
Strikkefasthed: Enkelt tråd Vams PT3/Fritidsgarn før filtning: 16 masker glatstrik på pind 6 mm = 10 cm. Dobbelt tråd Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 masker i glatstrik = 10 cm.
Vejledende pinde: Strømpepinde 6 mm. Husk at pindestørrelse er vejledende! Lav altid en strikkeprøve.

NB! Filtning er ingen præcis videnskab. Alt afhængig af hvilken vaskemaskine og program du bruger, og også hvad du filter vanterne sammen med, kan det have betydning for resultatet.


Krullkantsvantarna stickas uppifrån och ned. Du sätter av maskor till tummen samtidigt som du stickar. Toppen avslutas med minskningar i vardera sida och resterande maskor dras ihop. Krullkanten görs genom att sticka en tub som fästs på vanten efter tovning.

Garn: Vams PT3 från Rauma eller Fritidsgarn från Sandnes, tillsammans med Pillpi från Rauma eller Alpaca Bouclé från Drops.
Garnåtgång: 2 nystan i alla storlekar av Vams PT3/Fritidsgarn och 1 nystan Pillpi/Alpaca Bouclé.
Storlekar: S (M) L
Stickfasthet: Enkel tråd Vams PT3/Fritidsgarn innan tovning: 16 maskor slätstickning på sticka 6 mm = 10 cm. Dubbel tråd Pillpi/Alpaca Bouclé: 12 maskor slätstickning på sticka 6 mm = 10 cm.
Fingervisning om stickstorlek: Strumpstickor 6 mm. Kom ihåg att stickstorleken bara är en fingervisning. Gör en provlapp!

OBS! Tovning är ingen exakt vetenskap och det finns flera faktorer som kan påverka resultatet. Vilken tvättmaskin och program du använder och vad du tovar dina vantar tillsammans med är avgörande för slutresultatet.