Glenna Gordon

Glenna Gordon

original designs  

Cupids’ Arrows Afghan
Glenna Gordon's Ravelry Store
Butterfly Hair Clip
Glenna Gordon's Ravelry Store
Ear Protectors 4 Health Masks
Glenna Gordon's Ravelry Store
Bow-dacious Cloak
Glenna Gordon's Ravelry Store
Love Flower Basket
Glenna Gordon's Ravelry Store
Tina ~ Mae Crochet Tunic
Glenna Gordon's Ravelry Store
Beer Socks
Glenna Gordon's Ravelry Store
Classy Updo aka Messy Bun Hat
Glenna Gordon's Ravelry Store
Taber Corn Plushy
Glenna Gordon's Ravelry Store
Granny & Me Sweetheart Sunhat
Glenna Gordon's Ravelry Store
Granny's Sweetheart Sundress
Glenna Gordon's Ravelry Store
Dish Scrubby Cloth
Glenna Gordon's Ravelry Store
Retro Band Bracelet
Glenna Gordon's Ravelry Store
Father's Day Football Keychain
Glenna Gordon's Pattern Documents