Karihdesign Kari Hestnes

Karihdesign Kari Hestnes

Follow my group:
http://www.ravelry.com/groups/karihdesign

A life with knitwear design
I began knitting when I was 6 years old and have continued to do so ever since.

Early in the 1980s I was already established as a freelance knitwear designer and designed for Dale Yarns, Drops, Garnglede and most of the Norwegian magazines.

After working for a year in Denmark, as an agent for a number of Italian spinning mills, I was offered a job as Marketing Manager at Dale, where I gained an insight into Norwegian yarn production and learnt the business thoroughly. When I moved back to Oslo, I established Colours, where I worked with colour and style analysis for a number of years. I also sold yarn in all the colours of the rainbow, and many people came to appreciate the colourful shop at Vika. This is where I also met my husband, Per, who introduced me to alpaca and I fell head-over-heels both for the alpaca fibres and the man!

Du Store Alpakka
The popular Norwegian television series “Stompa”, based on Anthony Buckeridge’s Jennings stories, had a grumpy lecturer called Tørrdal, whose favourite expression was: “You Great Alpaca!”. This became the obvious choice of name for the company that Per and I started together in 1999.
We wanted to introduce alpaca to the Norwegian people! And we did.
We started with two empty hands, loads of courage and were enthusiastic. The company grew year after year; and when we sold the company in 2012, we were selling just over 30 tons of alpaca yarn a year. The learning curve was steep and we learnt an awful lot on the way. I continued to make designs, learned to photograph and had the main responsibility for the yarn collections and the shade cards. Photography has gradually become more and more fascinating and I am currently working as a photographer with my own studio at Gran in Norway. www.tettpaafotografi.no.

Mirasol School
From heart to heart, from Norway to Peru

On our first trip to Peru, we met two alpaca-shepherd children high up in the Andes; it was a meeting that would change our lives. The meeting with these children started a process of collecting money for a boarding school, which would give the children in the district the possibility to choose a future other than poverty and illiteracy. The child mortality rate was at 50% and I am proud to say that today it is down nearly to zero. The children have moved into the school and have started planning for the future.

Today, I principally work with knitwear design, selling patterns on Ravelry and on my webpage, www.karihdesign.com, but I am also an author of knitting books. I am currently working on my 13th book to be published (in Norwegian) in the autumn of 2017. My previous Norwegian titles were “Den Strikkeboka”, “Hjertestrikk” and “Designguide for strikkere”.

Finally some good news, little by little my patterns will be translated into English and released for sale here on Ravelry and on my webpage.

Love & Light

Kari H

Bli med i gruppen: http://www.ravelry.com/groups/karihdesign

Et liv med strikkedesign

Strikke har jeg gjort siden jeg var 6 år, og det har jeg fortsatt med siden.

Allerede tidlig på 80 tallet etablerte jeg meg som freelance strikkesdesigner og designet blandt annet for Dale, Drops, Garnglede og de fleste av ukebladene.

​Etter ett års opphold i Danmark hvor jeg arbeidet som agent for en rekke Italienske spinnerier fikk jeg jobb som markedssjef på Dale fabrikker, hvor jeg fikk innblikk i norsk garnproduksjon og lærte bransjen enda grundigere å kjenne. Når jeg flyttet tilbake til Oslo startet jeg opp Colours, hvor jeg arbeidet med farge- og stilanalyse i en årrekke. Jeg solgte også garn i alle regnbuens farger og mange lærte seg å sette pris på den fargerike butikken i Vika. Der møtte jeg også min mann, Per, som introduserte med for alpakka og jeg falt pladask både for alpakkafiberen og mannen!

Du Store Alpakka
Lektor Tørrdals favrittuttrykk ble et naturlig navnevalg for bedriften Per og jeg startet sammen i 1999. Vi ville introdusere alpakka til det norske folk!
Og det gjorde vi, vi startet opp med to tomme hender og massevis av pågangsmot og arbeidslyst. Firmaet vokste, år etter år og når vi solgte firmaet i 2012 solgte vi litt over 30 tonn alpakkagarn i året. Læringskurven var bratt og vi lærte utrolig mye underveis. Jeg fortsatte å lage design, lærte meg å fotografere og hadde hovedansvaret for garnkolleksjoner og fargekart. Fotograferingen ble etterhvert mer og mer fasinerende og jeg arbeider i dag som fotograf og har i dag et eget fotostudio, www.tettpaafotografi.no, på Gran.

Mirasolskolen
Fra hjerte til hjerte, fra Norge til Peru

På vår første tur til Peru traff vi to alpakkageterbarn høyt oppe i Andesfjellene, et møte som skulle forandre våre liv. Møtet med disse barna statte i gang et prosessen med å samle inn penger til en internatskole som skulle gi barna i distriktet muligheten til å velge en annen fremtid enn fattigdom og analfabetisme. Barnligdødelighetne var på 50% og jeg er stolt av å kunne si at i dag er den nesten nede på null og barna har flyttet inn på skolen og er i full gang med å legge planer for fremtiden.

I dag arbeider jeg først og fremst med strikkedesign som selges via Ravelry og nettsiden www.karihdesign.com, men jeg forfatter også strikkebøker. Nå arbeider jeg med min 13. bok som kommer høsten 2017. Mine siste titler er Den Strikkeboka, Hjertestrikk og Designguide for strikkere.

Gode nyheter til slutt, litt etter litt vil mine oppskrifter oversettes til engelsk og legges ut for salg her på Ravelry og på min nettside.

Love & Light
Kari H

original designs

1 2 ... 4 of 4Next
Torden
karihdesign website
Hemingways favorite
karihdesign website
Sisimut
karihdesign website
Fridas harvest cardigan
karihdesign website
Sikar
karihdesign website
 • Sikar
 • karihdesign website
Frostleaves
karihdesign website
Dina
karihdesign website
 • Dina
 • karihdesign website
Louisa
karihdesign website
Vidda
karihdesign website
 • Vidda
 • karihdesign website
Ruterknekt
karihdesign website
Wild at heart
karihdesign website
Vidda
karihdesign
Vandring
karihdesign
Fridas mexican jacket
karihdesign website
Vedi
karihdesign website
 • Vedi
 • karihdesign website
Narsaq
karihdesign
Alhambra
karihdesign website
Diamond and pearls
karihdesign website
Jasilmir
karihdesign website
Ilyapa
karihdesign website
Alma
karihdesign website
 • Alma
 • karihdesign website
Alabast
karihdesign website
Mindy
karihdesign website
 • Mindy
 • karihdesign website
Skimring
karihdesign website
Huldra
karihdesign website
Grinaker
karihdesign website
Harebell
karihdesign website
Senja
karihdesign website
 • Senja
 • karihdesign website
Morningrose
karihdesign website
Jorstad
karihdesign website
Pudder
Den Strikkeboka
Queen of hearts
karihdesign website
Apple Blossom
karihdesign
Klara
karihdesign website
 • Klara
 • karihdesign website
Quero
karihdesign website
 • Quero
 • karihdesign website
Christmas star mittens
karihdesign website
Klara accessories
karihdesign website
Cherry
karihdesign
Betty
karihdesign website
 • Betty
 • karihdesign website
Det våres
karihdesign website
Candy
karihdesign
Bonbon
karihdesign
Ruterdame
karihdesign
Rosita
karihdesign
Golden days
karihdesign
Harvest Poetry
karihdesign
Myra
karihdesign
Miriam
karihdesign website
1 2 ... 4 of 4Next