Lisbeth Ravlosve

Lisbeth Ravlosve

original designs

Hestegenser
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Åmot
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
  • Åmot
  • Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
VESTavind
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Sommergenseren
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Teodors båtgenser
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Seilbåten
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Fyret - turgenseren
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Kira
strikkemasker
  • Kira
  • strikkemasker
PH Twinsen
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Terna hestevott og lue
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Hestevotten Terna
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Stripelua
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Favorit
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
  • Favorit
  • Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Padlelua
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
  • Padlelua
  • Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Hestelua Terna
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
Fiol
Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store
  • Fiol
  • Lisbeth Ravlosve's Ravelry Store