Machiko Yoshizawa

Machiko Yoshizawa

original designs

Water Bottle Hoodie
Machiko Yoshizawa's Ravelry Store
Aran Water Bottle Cozy
Machiko Yoshizawa's Ravelry Store
Mini Mitten
Machiko Yoshizawa's Ravelry Store
Orion
Machiko Yoshizawa's Ravelry Store
Millefeuille
Machiko Yoshizawa's Ravelry Store