Mariya Kozlova

Mariya Kozlova

original designs

Grinch toy
Kozytoys on inspireuplift.com
Perry the Platypus (Agent P)
Kozytoys on inspireuplift.com
Nanny Plum
Kozytoys on inspireuplift.com
Lisa Simpson
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Bart Simpson
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Marge Simpson
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Homer Simpson
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Mr.Krabs
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Mr.Krabs
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Squidward
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Patrick Star
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Sponge Bob
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Morty from Rick and Morty
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Rick from Rick and Morty
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Pikachu
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Pikachu
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Olaf
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Olaf
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Gadget Hackwrench
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Phil and Lil
Kozytoys on Dailydoll.shop
The Octonauts
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Vanellope von Schweetz
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Chip and Dale
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Mabel Pines
Kozytoys on Dailydoll.shop
Dipper Pines
Mariya Kozlova's Ravelry Store
My little pony Lily
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Suzanne Woolcott doll
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Tommy
Kozytoys on Dailydoll.shop
 • Tommy
 • Kozytoys on Dailydoll.shop
Chucky
Kozytoys on Dailydoll.shop
 • Chucky
 • Kozytoys on Dailydoll.shop
Casper
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Casper
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Lisa Simpson
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Small doll
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Minions
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Minions
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Daria Morgendorffer
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Princess Holly
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Elf Ben
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Elf Ben
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Duck tales
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Dinosaurs rainbow
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Parrot Kesha
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Woody Woodpecker
Kozytoys on Dailydoll.shop
Christmas ornaments
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Helga Pataki
Kozytoys on Dailydoll.shop
Hey Arnold
Kozytoys on Dailydoll.shop
Red Angry birds
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Angelica Pickles
Kozytoys on Dailydoll.shop
Ted bear
Mariya Kozlova's Ravelry Store
 • Ted bear
 • Mariya Kozlova's Ravelry Store
Ginger
Kozytoys on Dailydoll.shop
 • Ginger
 • Kozytoys on Dailydoll.shop
Trotro donkey
Kozytoys on Dailydoll.shop
Birthday girl
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Milk and cookie
Mariya Kozlova's Ravelry Store
Baby with dummy
Mariya Kozlova's Ravelry Store