omA KOPPA

omA KOPPA

original designs  

DIY slippers with crocheted ﹤3
omA KOPPA's Ravelry Store
Valentine's Day PILLOW
omA KOPPA's Ravelry Store
Flower of Life SCARF
omA KOPPA's Ravelry Store
Flower of Life PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Turtle neck PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Virkattu mandalapipo
omA KOPPA's Ravelry Store
Maxi DRESS
omA KOPPA's Ravelry Store
CAT or MOUSE CAP
omA KOPPA's Ravelry Store
Double POM POM Cap
omA KOPPA's Ravelry Store
Flower Square CARDIGAN
omA KOPPA's Ravelry Store
Granny Flower Square CARDIGAN
omA KOPPA's Ravelry Store
Karisma PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Christmas CARDS & CALENDAR
omA KOPPA's Ravelry Store
Knitten Wollen CARDIGAN
omA KOPPA's Ravelry Store
GIANT PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Summer HAT with stripes
omA KOPPA's Ravelry Store
Granny Berry Pullover
omA KOPPA's Ravelry Store
Raglan sleeve PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
NEULOTTU sekolankaPAITA
omA KOPPA's Ravelry Store
Double yarn PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Тurtleneck PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Chunky WOOL CAP and TUBE
omA KOPPA's Ravelry Store
Wollen HUGE CARDIGAN
omA KOPPA's Ravelry Store
Multicolor SKICAP + pom pom
omA KOPPA's Ravelry Store
SWEATER JACKET
omA KOPPA's Ravelry Store
MIXED colors PULLOVER
omA KOPPA's Ravelry Store
Wollen mixed color scarf
omA KOPPA's Ravelry Store