Stella Markou

Stella Markou

original designs

1 2 3 of 3Next
Epirotissa
Kouvarakia on Ravelry
Twisted Rib Scarf
Kouvarakia Website
Mosaic Heart Coaster
Kouvarakia Website
Champagne
Kouvarakia Website
Debbi
Kouvarakia Website
 • Debbi
 • Kouvarakia Website
Christmas Pudding
Kouvarakia on Ravelry
Carrot The Snowman
Kouvarakia on Ravelry
Pip The Penguin
Kouvarakia on Ravelry
Santa Claus
Kouvarakia on Ravelry
Nora
Kouvarakia Website
 • Nora
 • Kouvarakia Website
Jingle Bells
Kouvarakia on Ravelry
Koulis The Elf
Kouvarakia on Ravelry
Brownie The Reindeer
Kouvarakia on Ravelry
Oula The Turkey
Kouvarakia on Ravelry
Purple Monster
Kouvarakia on Ravelry
Octavia
Kouvarakia Website
Allan The Crow
Kouvarakia on Ravelry
C2C Pumpkin Baby Blanket
Kouvarakia on Ravelry
Althea The Witch
Kouvarakia on Ravelry
Pumpkins
Kouvarakia on Ravelry
Ghost With Pumpkin
Kouvarakia on Ravelry
Mushrooms
Kouvarakia on Ravelry
Sweet Rainbow
Kouvarakia on Ravelry
Sely
Kouvarakia Website
 • Sely
 • Kouvarakia Website
School Bus
Kouvarakia on Ravelry
Pencil
Kouvarakia on Ravelry
 • Pencil
 • Kouvarakia on Ravelry
Augustina
Kouvarakia Website
Flamingo Inflatable
Kouvarakia on Ravelry
Juliette
Kouvarakia Website
Mario The Seahorse
Kouvarakia on Ravelry
Cornelius The Toucan
Kouvarakia on Ravelry
Fernando The Crab
Kouvarakia on Ravelry
Franco The Frog
Kouvarakia on Ravelry
Wilda The Whale
Kouvarakia on Ravelry
Watermelon Popsicle
Kouvarakia on Ravelry
Junie
Kouvarakia Website
 • Junie
 • Kouvarakia Website
Jolene The Jellyfish
Kouvarakia on Ravelry
Cherries
Kouvarakia on Ravelry
Themis The Bear
Kouvarakia on Ravelry
Carla The Bee
Kouvarakia on Ravelry
Maya
Kouvarakia Website
 • Maya
 • Kouvarakia Website
Ross The Rhinoceros
Kouvarakia on Ravelry
Kleo And Kelly The Kangaroos
Kouvarakia on Ravelry
April
Kouvarakia Website
 • April
 • Kouvarakia Website
Monster Cake
Kouvarakia on Ravelry
Snowy The Chicken
Kouvarakia on Ravelry
Lily The Duck
Kouvarakia on Ravelry
Perry The Bunny
Kouvarakia on Ravelry
Martha
Kouvarakia Website
Dixie The Owl
Kouvarakia on Ravelry
1 2 3 of 3Next