Zagorskaya Kristina

Zagorskaya Kristina

original designs

Christmas tree pajama bag
PatternCrochetToys on Etsy
Funny Flying Dragon
PatternCrochetToys on Etsy
Doll Valentine
Zagorskaya Kristina's Ravelry Store
Christmas wreaths
PatternCrochetToys on Etsy
Poinsettia Christmas Wreath
Zagorskaya Kristina's Ravelry Store
Home Decor Monster
PatternCrochetToys on Etsy
Big Eyes Monster 1
PatternCrochetToys on Etsy
Halloween Black Cat
PatternCrochetToys on Etsy
Santa Boot Basket
PatternCrochetToys on Etsy
Cute Snowman
PatternCrochetToys on Etsy
Cute Virus
PatternCrochetToys on Etsy
Mouse Baby Comforter
PatternCrochetToys on Etsy
Grey Bow Tie for man
PatternCrochetToys on Etsy
Mouse Bookmark
PatternCrochetToys on Etsy
Crochet Tie for man
PatternCrochetToys on Etsy
Easter whale
Zagorskaya Kristina's Ravelry Store
Easter egg Basket Snail
PatternCrochetToys on Etsy
Easter Bunny
PatternCrochetToys on Etsy
rabbit in love
PatternCrochetToys on Etsy