92135. ‘LÖJTNANTSHJÄRTAN’ – SJAL MED HJÄRTAN by Järbo

92135. ‘LÖJTNANTSHJÄRTAN’ – SJAL MED HJÄRTAN

by Järbo
Knitting
Fingering (14 wpi) ?
22 stitches = 4 inches
US 8 - 5.0 mm
Norwegian Swedish
This pattern is available for free.