Alpine Blanket by Mariola Malinowska

Alpine Blanket

Crochet
May 2021
Light Fingering ?
3.25 mm (D)
4156 - 4593 yards (3800 - 4200 m)
120 x 160 cm
US
Flag of English English Polish
This pattern is available for zł20.00 PLN buy it now

Wzór zawiera schemat graficzny oraz komentarze w językach polskim i angielskim, nie zawiera schematu opisowego rząd po rzędzie.

The pattern includes only the chart and comments in Polish and English, doesn’t include written pattern row by row.