Amber Blossoms by Zanete Knits

Amber Blossoms

Knitting
April 2022
Fingering (14 wpi) ?
24 stitches and 32 rows = 4 inches
in Colourwork Stockinette st in the round, blocked
US 3 - 3.25 mm
US 2 - 2.75 mm
1263 - 2029 yards (1155 - 1855 m)
1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Flag of English English Latvian
This pattern is available for $9.00 USD
buy it now or visit pattern website

Join my mailing list and be the first to know about new pattern releases, exclusive discounts, events and other news: https://go.zaneteknits.com/news

The source of inspiration for this sweater is the very simple stone amber, formed from pine bark resin millions of years ago, it has long been an important gemstone in Latvia. That is why Latvia is often called Dzintarzeme (Land of Amber), but the Baltic Sea - Dzintarjūra (Amber Sea). It can often be seen shining in the sand of the Baltic coast after strong fall winds.
Our ancestors have already noticed the nuanced beauty of this stone and are also aware of its magical properties, believing that amber increases strength and vitality, brings good luck and strengthens health and is able to protect from the evil eye.
Sometimes transparent, other times pale, almost white, earthy brown, waxy yellow or smoky gray-green, sometimes even bluish - but always unique and mysteriously beautiful. Amber in Latvia is often seen complementing linen outfits. This sweater combines both - the nuances of the colors of the miraculous amber and the gray simplicity of linen through Latvian ornaments that resemble floral motifs.

Sizes: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Finished bust circumference:

 • 90 (101.5, 110, 121.5, 130, 140, 151.5, 161.5) cm
 • 36 (40¾, 44, 48¾, 52, 56, 60¾, 64¾)“

Designed to be worn with 10-21.5 cm / 4-8¾” positive ease around the bust, to fit busts with circumference:

 • 70-80 (80-90, 90-100, 100-110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150) cm
 • 28-32 (32-36, 36-40, 40-44, 44-48, 48-52, 52-56, 56-60)“

Yarn: Fingering weight, depending on the length of the pullover, allow approximately:

Main colour (MC):

 • 975 (1060, 1150, 1235, 1340, 1415, 1510, 1615) m
 • 1065 (1160, 1255, 1355, 1465, 1550, 1655, 1765) yds

Contrasting colour (CC):

 • 180 (190, 200, 205, 215, 225, 235, 240) m
 • 195 (205, 215, 225, 235, 250, 255, 260) yds

Yarns used in sample (size 2) is Magpie Fibers Solo Fingering (100% Superwash Merino; 396 m 434 yds / 115 g): 3 skeins of Ashe colourway as main colour, 1 skein of Tulepo Extra colourway and 1 skein of Bad & Bougie colourway as contrast colours.

Gauge: 24 sts & 32 rows = 10 cm / 4” in Stockinette stitch and colourwork in the round, blocked.

Suggested needles:

 • 3.25 mm (US 3) circulars 60 cm / 24”
 • 2.75 mm (US 2) circulars 60 cm / 24” and/or DPNs for small circumference knitting

Notions: Crochet hook, smooth waste yarn (e.g. cotton), stitch markers, locking stitch markers, row counter, stitch holder, tapestry needle.

Techniques used: Provisional cast-on, left-leaning and right-leaning increases, trapping floats, short rows.

Difficulty: Intermediate

Notes: The pullover is worked seamlessly in the round from the top down.

LV
Šī džempera iedvesma ir pavisam vienkāršais saules akmens dzintars, kas radies no priežu sveķiem pirms miljoniem gadu, dēvēts arī par dzītaru, zītaru, jau izsenis Latvijā bijis nozīmīgs dārgakmens. Tāpēc nereti Latvija tiek dēvēta par Dzintarzemi, bet Baltijas jūra - par Dzintarjūru. Pēc rudens vētrām tas bieži spīguļo Baltijas jūras krasta smiltīs.
Jau mūsu senči pamanījuši šī akmens niansēto skaistumu un apzinājušies arī maģiskās īpašības, uzskatot, ka dzintars vairo spēku un gara mundrumu, piesauc veiksmi un stiprina veselību, jauc nelabvēļu plānus un spēj pasargāt no ļaunas acs.
Dažreiz caurspīdīgs, citreiz blāvs, gandrīz balts, zemes brūns, vaskaini dzeltens vai dūmakaini pelēkzaļš, dažbrīd pat iezilgans – bet vienmēr neatkārtojams un noslēpumaini skaists. Dzintars bieži manīts, papildinot lina tērpus. Tā arī šajā džemperī ieadītas gan brīnumainā dzintara krāsu nianses, gan lina pelēkā vienkāršība caur latviskajiem rakstiem, kas atgādina ziedu motīvus. Tas sildīs, rotās un pasargās ikvienu tā valkātāju.

Izmēri: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 • Pabeigta džempera krūšu apkārtmērs: 90 (101.5, 110, 121.5, 130, 140, 151.5, 161.5) cm
 • Paredzēts valkāšanai ar 10 - 21.5 cm ērtuma pielaidi, krūšu apkārtmēriem: 70-80 (80-90, 90-100, 100-110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150) cm

Dzija: Plāna dzija (fingering weight), atkarībā no garuma, aptuveni nepieciešams:

 • Pamatkrāsa (MC): 975 (1060, 1150, 1235, 1340, 1415, 1510, 1615) m
 • Kontrastkrāsa (CC): 180 (190, 200, 205, 215, 225, 235, 240) m

Dzija, kas lietota paraugā (izmērs 2) ir 5 šķeteres Magpie Fibers Solo Fingering (100% Merino; 396 m / 115 g): 3 šķeteres Ashe krāsojumā kā pamatkrāsa, 1 šķetere krāsojumā Tulepo Extra un 1 šķetere krāsojumā Bad & Bougie kā kontrastkrāsas.

Blīvums: 24 v & 32 rindas = 10 cm gludajā labiskajā adījumā, adot rakstu aplī, pēc mitrās apstrādes.

Ieteicamās adatas:

 • 3.25 mm 60 cm garas apaļadāmās adatas;
 • 2.75 mm 60 cm garas apaļadāmās adatas un/vai zeķu adatas mazu apkārtmēru adīšanai.

Papildus nepieciešams: Tamboradata, gluda pagaidu dzija (piemēram, kokvilna), marķieri, noņemamie marķieri, rindu skaitītājs, valdziņu turētājs, lāpāmadata, mērlenta.

Izmantotās tehnikas: Pagaidu valdziņu uzmešana (provisional cast-on), valdziņu pieaudzēšana ar liekumu pa labi un pa kreisi (left-leaning and right-leaning increases), pārstaipu nostiprināšana krāsainos adījumos (trapping floats), nepabeigtās rindas (Short rows).

Sarežģītība: Vidēja

Piezīmes: Džemperis tiek adīts bez vīlēm, aplī, no augšas uz leju.