B Blanket by Jellina Verhoeff

B Blanket

Crochet
February 2023
DK (11 wpi) ?
4.0 mm (G)
2843 - 2953 yards (2600 - 2700 m)
160 centimeters x 107 centimeters
US
Flag of English English Dutch
Free Pattern also available for free: info in notes
This pattern is available for €2.50 EUR
A free version is also available.
buy it now or visit pattern website

The B- Blanket is beginner friendly.
The blanket is crocheted entirely in double crochet and the color changes are done at the back.
The advantage of this is much less thread shedding, the disadvantage is that you always see a small thread running over your work.
It is just what you prefer ;)

The B-Blanket is a large blanket of approximately 160 centimeters x 107 centimeters and weighs over 900 grams.

But is also easy to adapt to your own needs because you work with separate elements that you sew together.

The B- Blanket is also available as free blogpost pattern.


De B- Blanket is een beginners vriendelijke deken.
De deken is geheel in stokjes gehaakt en de kleurenwissels gebeuren aan de achterkant.
Voordeel hiervan is veel minder draadjes afhechten, nadeel hiervan is dat je steeds een klein draadje over je werk ziet lopen.
Het is maar net waar je de voorkeur aan geeft ;)

De B-Blanket is een royale deken van ongeveer 160 centimeter x 107 centimeter en weegt ruim 900 gram

Maar is ook eenvoudig aan je eigen wensen aan te passen omdat je met losse elementen werkt die je aan elkaar naait.

De B- Blanket is ook beschikbaar als gratis blogpatroon.