Beary Christmassy by Katrine Tveito

Beary Christmassy

Crochet
November 2017
DK (11 wpi) ?
2.0 mm
2.25 mm (B)
2.5 mm
4.0 mm (G)
0 - 109 yards (0 - 100 m)
One size
US
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.20.00 NOK buy it now

Pattern to make a little christmas bear. It is easy to make, suitable for beginners.

Stitches: magic ring, sc, chain, increase, decrease, bobble stitch (explained in the pattern).
US terminology.

Pattern has written instructions and picture tutorials of the techniques and process.


Oppskrift til å lage en liten julebjørn. Oppskriften er lett og rask å lage, og passer for nybegynnere.
Masker: magisk ring, fm, lm, øking, felling, bobblemaske (forklares i oppskriften).

Oppskriften har skrevne instruksjoner samt bilder av alle teknikker og av prosessen.


Copyright:
This is a pattern made by me, Katrine Hansen Tveito. You can not sell this pattern, or translate it wothout my permission, or give it out for free to the public. You may sell finished products made by this pattern. If you do this I would like to be credited as the maker of the pattern either by my name, or my accounts on either Etsy or Instagram.

Opphavsrett:
Dette er en oppskrift laget av meg, Katrine Hansen Tveito. Du kan ikke selge oppskriften videre, ei heller i oversatt versjon eller gi den ut gratis til offentligheten. Du kan selge ferdige produkter laget med denne oppskriften. Hvis du selger produktene på nett vil jeg gjerne bli kreditert, enten via navn, Etsy-butikken eller Instagram-profilen min.