Binge Blomster Infinity Scarf by Maria Ekblad

Binge Blomster Infinity Scarf

Knitting
April 2016
Fingering (14 wpi) ?
31 stitches and 33 rows = 4 inches
in Stranded knitting
US 2½ - 3.0 mm
2.5 mm
1531 yards (1400 m)
Flag of English English Swedish
This pattern is available for $3.50 USD buy it now

The stranded pattern “Binge Blomster” is an old traditional pattern from the south part of the Swedish province Halland.

This scarf is 22 cm (8.5 inch) wide and the length of loop is 180 cm (70 inch). The length is easy to adjust.

The scarf starts with a provisional cast on and is then knit in the round in stranded knitting. Instructions are written and charts are used for the stranded patterns. The pattern includes instructions about how to join the ends to achieve a moebius scarf.

You can use a 40 cm (16 inch) circular needle, dpn’s or a long circular for magic loop. You also need a second circular needle, the same size or smaller - any length.
For the provisional cast on use a 2.5 or 3 mm hook (US #1½, 2 or 2½) and a smooth waste yarn (for example crochet cotton).

Three colors are used:
One main color, about 620 m (680 yd)
Two contrasting colors, about 350 m (380 yd) of each.
(It’s possible to use just one contrasting color (700 m /760 yd))
Adjustments to the length of the scarf will affect the yardage.

Gauge isn’t crucial but will affect finished size and yardage needed.

Choose a yarn that feels soft to the neck and is smooth enough to show the stranded knitting.

The pattern is 4 pages and contains photos and charts in color. It can be printed in black and white and still be fully readable.
Pattern available in English and Swedish. You will get both versions when you buy the pattern.


“Blomster” är ett traditionellt bingemönster från södra Halland. Här används det till en tubhalsduk vilket inte var något traditionellt plagg för binge.

Halsduken är 22 cm bred och 180 cm lång. Längden är enkel att anpassa.

Halsduken börjar med en provisorisk uppläggning och stickas sedan runt i mönsterstickning. Beskrivningen innehåller skrivna instruktioner, mönsterdiagram och information om hur man genom att sy ihop kortändarna med maskstygn åstadkommer en Möbius tubhalsduk

Använd en 40 cm rundsticka, alternativt strumpstickor eller en lång rundsticka för “magic loop”. För avslutande ihop-sömnad behövs en extra rundsticka i samma tjocklek eller tunnare - valfri längd.
Den provisoriska uppläggningen görs med virknål och restgarn, gärna bomullsvirkgarn.

Tre färger används:
En huvudfärg, ungefär 620 m.
Två kontrastfärger, ungefär 350 m av varje.
(Det går bra att bara använda en kontrastfärg, då behövs 700 m.)
Ändringar i halsdukens längd påverkar garnåtgången.

Stickfastheten är inte avgörande men kommer att påverka den färdiga halsdukens storlek samt garnåtgången.

Välj ett garn som känns mjukt mot nacken och har relativt slät struktur så att mönsterstickningen framträder bra.

Beskrivningen är på 4 sidor och innehåller foton och diagram i färg. Den är fullt läsbar även om den skrivs ut i svartvitt.
Du får både den svenska och den engelska versionen när du köper beskrivningen.

Boken Sticka binge Börja mönstersticka halländskt binge, utgiven av Hemslöjden, innehåller en kortfattad version av stickbeskrivningen.