Brioche Adventure by Jonatan Tollow

Brioche Adventure

Knitting
November 2021
Fingering (14 wpi) ?
20 stitches and 24 rows = 4 inches
in unstretched brioche. Stretches to 14 stitches x 20 rows blocked.
US 4 - 3.5 mm
1094 - 1312 yards (1000 - 1200 m)
One width, length customizable. Instructions given in how to increase width.
Flag of English English Swedish
This pattern is available for kr.55.00 SEK buy it now

I love colour, and working with mini-skeins is therefore so much fun! In this pattern we only use the basic stitches of brioche so that any newcomer to this fantastic technique can try it out. Once done, you can skip blocking to have a thick scarf, or block it stretched like mine for a beautiful textured, multi-coloured wrap!

Yarn: FruValborg Merino Sock, 425m/100g, 14–23 mini-skeins approx 20g 85m/93yds each. You can use any other fingering weight yarn.

Needles: 3.5 mm/US 4, 60 cm/24’’ circular needles. Check your gauge and adjust needle size if necessary.

Gauge: 20 stitches x 24 rows for 10x10 cm / 4’’ in brioche stitch, blocked unstretched. 20 stitches x 48 rows for 10x10 cm / 4’’ in stockinette, blocked. To make sure you won’t run out of yarn it is important to keep the gauge.

Finished size: 223 cm/92,5’’ along the long side, 45 cm/14.75’’ wide (blocked). Sample shown is knit with 16 mini-skeins (total of 15 pattern repeats). Each mini-skein adds 10cm/4’’ unblocked, and 15cm/6’’ if blocked by length. The shawl measured 35cm/13.75’’ wide unblocked.

Yardage: Approx. 75m/82 yds per colour in gauge. 50m/55yds will be used for first and last colour. To make the most out of your mini-skeins it is a great idea to calculate your own yardage depending on your gauge – and if needed add an even number of rows to your i-cord set-up for a wider shawl or repeat the brioche pattern once more (not recommended if less than 12g remains).

Other tools: Tapestry needle for weaving in the ends.


Jag älskar färg, och att arbeta med små härvor i olika kulörer är därför extra roligt! I detta mönster där vi endast använder de basala teknikerna för flerfärgs-patent (brioche) kan du som nybörjare också våga ge dig på denna fantastiska stickteknik. När du är färdig kan du låta bli att blocka din färdiga sjal för en tjock och färgsprakande halsduk, eller blocka den kraftigt för en härlig sjal!

Garn: FruValborg Merino Sock, 425m/100g, 14–23 minihärvor á 20g (85m). Du kan använda annat garn med sträcklängd omkring 425m/100g.

Stickor: Rundsticka 3,5 mm, 40-60 cm. Kontrollera din masktäthet och byt stickstorlek om nödvändigt.
Stickfasthet: 20 maskor x 24 varv på 10x10 cm i blockad patentstickning, vilket motsvarar 20 maskor x 48 varv rätstickning. Blockat sträckt mäter stickfastigheten ca 14 maskor x 20 varv i patenstickning. För att garnåtgången skall bli rätt är det viktigt att du håller stickfastigheten.

Färdig storlek: 223 cm längs långsidan, 45 cm bred (blockad sträckt). Sjalen på bilden är stickad med 16 färger (totalt 15 mönsterrepetitioner). Varje färg adderar 10 cm oblockat och 15 cm blockat till längden. Sjalen mäter 35 cm oblockad på bredden.

Garnåtgång: 75 m per färg i angiven stickfastighet, den första och sista färgen kommer det gå åt 50 m av. För att nyttja så mycket som möjligt av dina minihärvor kan det vara bra att beräkna din egen garnåtgång utefter din stickfastighet – och vid behov öka med jämt antal varv vid uppläggningen för en bredare sjal eller upprepa mönsterrepetitionen (rekommenderas ej om <12 g kvar).

Andra verktyg: Nål att fästa garnändar