Carolen

Crochet
December 2019
GeWolltes cakes
Drachenstein cakes
Light Fingering ?
3.0 mm
1094 - 1312 yards (1000 - 1200 m)
one size
Swedish
This pattern is available from underbartgarn.com for kr.40.00.

The pattern Shawl Carlen is made by Carolina Karlsson and Helen Schulz was originally made as a CAL for the Facebook group ”Underbart garn”. The original shawl is made with 3 mm crochet hook in 3-ply yarn (the thickness of Light Fingering), but it is also possible to use 4-ply yarn. Keep in mind that you need a little bit more 4-ply yarn than 3-ply yarn.

Yarn used: About 1000 meters for the smallest version and 1200 meters for the larger version. If you croche tight it may be a good idea to go up half a number on the crochet hook. If you work loose, you may have problems with the yarn running out before you are done. If that is the case and you bought the yarn at underbartgarn.com, we usually have a small single-colored cake you can buy if you need to.

There is a Swedish and an English version of this pattern and also charts.


Mönstret på Sjal Carlen är tillverkat av Carolina Karlsson och Helen Schulz som en CAL för facebookgruppen ”Underbart garn” men säljs nu i sin helhet här. Originalsjalarna (den mindre versionen) är tillverkad med virknål 3 mm i 3-trådigt garn (tjockleken Light Fingering) men det går självklart att använda även 4-trådiga garner. Tänk då på att det drar lite mer garn i 4-trådigt.

Garnåtgång ca 1000 meter till minsta versionen och 1200 meter till stora versionen. Virkar man hårt så kan det vara en god idé att gå upp ett halvt nummer på virknålen för sjalen är tänkt att vara mjuk och go. Virkar du löst kan du få problem med att garnet tar slut innan du är klar. Om så skulle vara och man köpt garnet här på underbartgarn.com så har vi oftast ett litet enfärgat nystan som passar till som man kan köpa till om man vill.

Det finns svensk och engelsk version av mönstret + diagram.