Chaqueta-kimono / Kimono by Belen Perales

Chaqueta-kimono / Kimono

Knitting
September 2014
Aran (8 wpi) ?
7.0 mm
US 11 - 8.0 mm
Flag of English English Spanish
This pattern is available for free.