Circuitry by Agata Smektala

Circuitry

Knitting
October 2013
Aran (8 wpi) ?
18 stitches = 4 inches
US 7 - 4.5 mm
US 8 - 5.0 mm
153 yards (140 m)
M/L fits 21.5-23” (55-58 cm) around
Flag of English English Polish
This pattern is available as a free Ravelry download

Circuitry is a cheerful beanie, perfect for the first cold days.
This one-skein project is knitted seamlessly from brim to top with magic loop technique or with dpns. You can resize it by changing yarn or needles (up or down)

Finish Measurements:
18”/46 cm circumference & 7.5”(19.5 cm) from brim to peak.

Yarn:
50g/153 yds (140 m) Inter-Fox Merino (50% wool, 50% acrylic) or any aran yarn

Needles:
US 7/4.5 mm, 40” circural (or dpns) for brim
US 8/5.0 mm, 40” circural (or dpns)

Notions:
stitch marker
tapestry needle

Skills:
knit & purl stitches
knitting in the round with magic loop method or with dpns
reading charts

Skill level:
Advanced beginner **

You must be able to read charts for this pattern.
Circuitry was not tested by independent knitters. Corrections and remarks are welcome.


Circuitry to fajna czapka idealna na pierwsze ch?odne dni. Projekt wymaga niewiele w?óczki, jest dziergany bezszwowo od do?u na drutach na ?y?ce lub na 5 drutach skarpetkowych. Model jest do?? rozci?gliwy i dobrze dopasowuje si? do obwodu g?owy. Zmiana rozmiaru czapki jest mo?liwa przez zmian? grubo?ci w?óczki lub drutów.

Rozmiar: M/L obwód 55-58 cm (czapka jest rozciagliwa i dopasowuje si? do obwodu g?owy)
Gotowy rozmiar: 46 cm w obwodzie & 19.5 cm wysoko?ci od dolnej kraw?dzi do czubka

Próbka: 18 o. daje 10 cm

Materia?y:
w?óczka: 50g (140 m) Inter-Fox Merino (50% we?na, 50% akryl) lub inna daj?ca próbk?

druty: 4.5 mm na ?y?ce lub skarpetkowe na ?ci?gacz
5.0 mm na ?y?ce lub skarpetkowe na czapk?

inne: marker do oznaczenia pocz?tku okr??enia
ig?a do dzianiny z du?ym uszkiem

Potrzebne umiej?tno?ci: dzierganie oczek prawych i lewych, dzierganie w okr??eniach, czytanie schematów

Poziom umiej?tno?ci: pocz?tkuj?cy z pewnym do?wiadczeniem**