Cute small amigurumi Bunny by Ezerioszka - handmade

Cute small amigurumi Bunny

Crochet
February 2021
Super Bulky (5-6 wpi) ?
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm (E)
4.0 mm (G)
US
Flag of English English Polish
This pattern is available from instagram.com for zł5.00.

PDF file is paid. But you can find free English pattern on Instagram:
https://www.instagram.com/p/CLP9SNuL7Gg/

Plik PDF jest płatny, ale darmowy schemat po polsku możesz znaleźć tu:
https://www.instagram.com/p/CLWuQZADBAI/


I will happy if you can follow me on Instagram:
https://www.instagram.com/ezerioszka_handmade/

About pattern:
This pattern is for personal use. Please do not distribute, reproduce, share or sell this pattern. You may
sell finished items made with this pattern provided you credit Ezerioszka – Handmade.
The pattern is free, however it does not mean that you can dispose of or share as your own. If someone is
interested in the pattern, please provide information so they can contact me directly, or join my Facebook
group, i.e. do not publish it anywhere without my knowledge and do not send it to other people directly.
Thank you!

Like all my stuffed toys, all rounds are worked in continuous spirals. Use a stitch marker to mark the
beginning of each round. Move the marker up each time you start a new round.
My Bunny is 25cm, but this will depend on the type of yarn you choose to use.
You may use any yarn, not only soft plush ones.
Sometimes the same yarns are different in thickness, and this may also effect the result/size.

The required materials:

 • one skein of Himalaya Dolphin Baby yarn in main color (120m). You can use any yarn, not just plush,
 • several meters of the same yarn in other color for the bow,
 • safety eyes – I am using 14-16mm size,
 • optional, false eyelashes and glue to attach them to the safety eyes,
 • safety nose, the size is up to you, I used a heart nose 17mm size,
 • crochet hook: 4mm if you are using chenille yarn,
 • needle with large eyelet for sewing,
 • a marker or a piece of yarn for marking rounds,
 • silicone filling, fiberfill stuffing,
 • lighter for burning ends.

Abbreviations:
MR – magic ring
ch - chain
sl – slip stitch
sc – single crochet
st - stitch
V – increase (two sc in one st)
/\ – decrease (two sc together)
x - the number of repetitions


Będzie mi miło, jak zaobserwujesz mnie na Instagramie:
https://www.instagram.com/ezerioszka_handmade/

O schemacie:
Ten wzór jest do użytku osobistego. Nie rozpowszechniaj, nie powielaj, nie udostępniaj ani nie sprzedawaj
tego wzoru. Możesz sprzedawać gotowe przedmioty wykonane z tego wzoru, pod warunkiem, że podasz
Ezerioszka – Handmade jako autorkę wzoru.
Wzór jest darmowy, nie oznacza to jednak, że można nim rozporządzać jak swoim własnym. W razie
czyjegoś zainteresowania wzorem, proszę o podanie kontaktu bezpośrednio do mnie, bądź do mojej
grupy na Facebooku, czyli nie publikowanie go w żadnym miejscu bez mojej wiedzy oraz nie rozsyłanie do
innych osób. Dziękuję!

Jak wszystkie moje maskotki, wzór jest robiony naokoło ślimakiem.
Króliczek jest robiony od nóg do głowy w jednej całości.
W moim wykonaniu króliczek ma około 25cm, jednak wszystko zależy od tego jakiej użyjesz włóczki i jak mocno
zaciskasz.
Czasami również te same włóczki mogą minimalnie różnić się grubością, a to również może mieć wpływ na
efekt końcowy.

Co będziesz potrzebować:
- jeden motek włóczki Himalaya Dolphin Baby podstawowego koloru (120m). Mi zostało sporo z tego motka,
jednak wszystko zależy od tego, jak ciasno robisz. Oczywiście możesz użyć również zwykłej włóczki,

 • kilkanaście metrów z innego koloru tej samej włóczki na kokardkę,
 • bezpieczne oczka – ja używam rozmiarów 14mm-16mm,
 • opcjonalnie, sztuczne rzęsy i klej, by je przykleić do oczka,
 • bezpieczny nosek, rozmiar zależy od Ciebie, ja użyłam serduszka w rozmiarze 17mm,
 • szydełko 4mm,
 • igła z dużym oczkiem do zszywania,
 • marker lub kawałek włóczki do zaznaczania rzędów,
 • silikonowe wypełnienie,
 • zapalniczka do przypalania końcówek.

Legenda:
MR - magiczne kółko
OŁ - oczko łańcuszka
OŚ – oczko ścisłe
p - półsłupek
V - zwiększenie - dwa półsłupki w jedno oczko poprzedniego rzędu
/\ - zmniejszenie - jeden półsłupek zrobiony z dwóch oczek poprzedniego rzędu
3x – x oznacza powtórzenia a liczba ile ich powinno być