Eostre children cardigan by Jekaterina Dmitrijeva

Eostre children cardigan

Knitting
July 2020
Fingering (14 wpi) ?
26 stitches and 32 rows = 4 inches
in stockinette
US 2½ - 3.0 mm
US 2 - 2.75 mm
306 - 1044 yards (280 - 955 m)
3mo, 6mo, 9mo, 12mo, 18mo, [2y, 3y, 4y, 5y, 6y] 7y, 8y, 10y, 12y
Flag of English English Latvian
This pattern is available for €6.00 EUR buy it now

Construction
The cardigan is made top-down, starting with neckline ribbing. Short rows are used to make a longer back. Raglan increases are worked on front and back, while increases in sleeves are part of the lace stitch pattern. Cardigan has a classic fit with a 3-4 in / 7-10cm of positive ease for the body. Lace is continued through the entire sleeves. The button band is picked up last and knitted in the same broken ribbing as the neckline.

The pattern is written in a “one size one-page” format, giving initially all necessary information (yarn, measurements, stitch instructions, abbreviations, charts, and written instructions) on pages 1-8. The main instructions for each size are provided individually on one page. If you would like to print only instructions, please see the table of contents on page 6.

Sizes
3mo, 6mo, 9mo, 12mo, 18mo 2y, 3y, 4y, 5y, 6y 7y, 8y, 10y, 12y
Chest circumference
(in): 19½, 19½, 20, 21¼, 22¾ 23½, 24¾, 25½, 26¾, 28¾ 29¼, 30½, 31¾, 33
(cm): 49.5, 49.5, 51, 54, 58 60, 63, 65, 68, 73 74.5, 77.5, 81, 84

Yarn
Fingering weight yarn (14wpi) in solid or semisolid colors, 360-400y (330-370 m) / 100g

Allow approximately:
305, 330, 345, 395, 430 470, 530, 570, 615, 705 770, 825, 955, 1045 yards;
280, 300, 315, 360, 390 430, 485, 520, 560, 645 705, 755, 870, 955 meters.

Gauge
26 sts x 32 rows in 4 in / 10 cm in stockinette, blocked
28 sts x 34 rows in 4 in / 10 cm in lace pattern, blocked

Difficulty
Intermediate

Necessary skills
left-leaning and right-leaning increases, short rows, 1 by 1 cables, lace knitting in the round (yo, k2tog, ssk, psso)


Uzbūve
Bērnu jaka tiek adīta no augšas uz leju, bez vīlēm, sākot ar apkakles valnīti. Garākas mugurpuses veidošanai tiek izmantotas īsās rindas, reglāna pieaugumi tiek veidoti priekšpusē un mugurpusē, pieaudzējumi piedurknei ir daļa no mežģīņraksta. Jakai ir klasisks siluets ar 7-10 cm ērtuma pielaidi. Piedurknes tiek adītas aplī, viscaur mežģīņrakstā, līdz pat aprocēm. Pogu aizdare tiek veidota pēdējā.

Apraksts ir veidots kā “viens izmērs vienā lappusē”, sākotnēji dodot visu pamatinformāciju par dziju, mēriem, izmantotajiem saīsinājumiem un rakstiem un to shēmām, un tad katram izmēram aprakstu savā lappusē. Ja jūs vēlaties izdrukāt tikai noteikta izmēra instrukciju, skat. satura rādītāju.

Izmēri
3mēneši, 6mēneši, 9mēneši, 12mēneši, 18mēneši 2gadi, 3gadi, 4gadi, 5gadi, 6gadi 7gadi, 8gadi, 10gadi, 12gadi.

Dzija
Plāna dzija (fingering weight, 14wpi), vienkrāsaina vai gandrīz vienkrāsaina, 330-370 m / 100g.

Aptuveni nepieciešams:
280, 300, 315, 360, 390 430, 485, 520, 560, 645 705, 755, 870, 955 metri.

Blīvums
26 v x 32 rindas 10 cm gludajā labiskajā adījumā
28 v x 34 rindas 10 cm mežģīņrakstā

Sarežģītība
Vidēja

Nepieciešamās iemaņas
pa labi un pa kreisi paceltie pieaudzējumi, 1x1 pīnes, mežģīņraksta adīšana aplī, nepabeigtās rindas