Fannrem Sokker by Ninja Chickens

Fannrem Sokker

Knitting
March 2020
both are used in this pattern
DK (11 wpi) ?
25 stitches and 34 rows = 4 inches
in stockinette stitch in the round, blocked
US 2½ - 3.0 mm
US 3 - 3.25 mm
180 - 350 yards (165 - 320 m)
Child to Large Adult foot
Flag of English English Norwegian
This pattern is available as a free Ravelry download

Inspired by the design on an antique Norwegian drinking glass during a recent trip to Norway.

Inspirert av designet på et antikt norsk drikkeglass under en nylig tur til Norge.**

This pattern will remain free until we no longer have to practice social distancing.
Dette mønsteret vil forbli fritt til vi ikke lenger trenger å praktisere sosial distansering.

Yarns
Main Color – Hillesvåg Ullvarefabrikk, Tinde (284 yds / 260 m per 100 g skein)
Size 3 shown in Color 2130 — 65 g (170 yds / 155 m) used for a foot length of 9” / 23 cm

Contrast Color – Hillesvåg Ullvarefabrikk, Sol (284 yds / 260 m per 100 g skein)
Size 3 shown in Color 400 — 15 g (43 yds / 39 m)

Gauge
25 sts & 34 rows = 4” / 10 cm blocked, in Main Color, US #3 / 3.25 mm needle

Sizes
1 (2, 3, 4, 5, 6), leg and cuff height of 5.5” / 14 cm for all sizes
Measure foot circumference at widest part of foot, usually around the ball of your foot.
Size 1 to fit foot measurement: 6.5–7” / 16–18 cm
Size 2 to fit foot measurement: 7.25–7.75” / 18–20 cm
Size 3 to fit foot measurement: 8–8.5” / 20–22 cm
Size 4 to fit foot measurement: 8.75–9.25” / 22–24 cm
Size 5 to fit foot measurement: 9.5–10” / 24–25 cm
Size 6 to fit foot measurement: 10.25–10.5” / 26–27 cm

Materialer
Hovedfarge – Hillesvåg Ullfabrikk, Tinde (260 m = 100 g)
Størrelse 3 er vist i farge 2130 – 65 g (155 m) for en fot med lengde 23 cm.

Kontrastfarge – Hillesvåg Ullfabrikk, Sol (260 m = 100 g)
Størrelse 3 vist i farge 400 – 15 g (39 m)

Strikkefasthet med pinne 3.25mm - 25 m og 34 omganger = 10 cm, i hovedfarge

Størrelser --- 1(2, 3, 4, 5, 6), lengden av legg og vrangbord er 14 cm for alle størrelser
Mål fotens omkrets på den bredeste delen av foten
Størrelse 1 for å passe fot med omkrets 16-18 cm
Størrelse 2 for å passe fot med omkrets 18-20 cm
Størrelse 3 for å passe fot med omkrets 20-22 cm
Størrelse 4 for å passe fot med omkrets 22-24 cm
Størrelse 5 for å passe fot med omkrets 24-25 cm
Størrelse 6 for å passe fot med omkrets 26- 27 cm

Thank you, Tusen Takk, to Patricia Anne Fortune for translating this into Norwegian!