Flora pute by Marion Louise Rindsem

Flora pute

Knitting
September 2017
DK (11 wpi) ?
US 6 - 4.0 mm
45 x 45 cm
Norwegian
This pattern is available for kr.50.00 NOK buy it now

Putevaret er strikket på pinne 4 i knit me merino.
Brukte ca 250 g. Så må du ha 6 knapper i tillegg.