Fluorescent Sun by Priadka Handspun Art

Fluorescent Sun

no longer available from 1 source show
Knitting
May 2019
Fingering (14 wpi) ?
18 stitches and 34 rows = 4 inches
in garter stitch
US 6 - 4.0 mm
831 - 875 yards (760 - 800 m)
one size
Flag of English English Slovak
Discontinued. This digital pattern is no longer available online.

Fluorescent Sun is asymetrical crescent shaped shawl, big enough to hug your shoulders. The bottom edge creates waves that gradually grow from one tip to the other. Length is about 175 cm and width 50 cm.
Design resembles the sun, its warm and radiant rays.

The pattern is suitable for beginners as well as for more experienced knitters. Work back and forth, top down on circular needle in garter stitch.

The pattern is easy to remember and after the first two wedges you will be able to proceed easily.

  • YARN - Hand dyed yarn by Priadka Handspun Art, sock/fingering weight,
  • main color 743m (Color A) (200g/800m sock weight yarn)
  • contrasting color 60m (Color B) (one skein or minis skein) I recommend singles merino superwash base and there are yarn kits on my eshop available just for this pattern.
  • needles size US 6, 4mm (minimal 32in/80cm circular recommended)

Gauge (measured over garter stitch after blocking): 18 stitches x 34 rows

*
*
*
Šatka je asymetrická a dlhá, na prehodenie cez plecia alebo omotanie okolo krku. Spodný okraj sú jemné oblúčiky, vlny ktoré sa postupne zväčšujú z jedného cípu do druhého. Dĺžka je cca 175 cm a šírka 50cm.
Dizajn je navrhnutý tak, aby pripomínala slnko, jeho hrejivé a žiarivé lúče.♥

Materiál a pomôcky
* PRIADZA - Ručne farbená vlna Priadka Handspun Art, v hrúbke sock/fingering, hlavná farba 743m (farba A), kontrastná farba 60m (farba B)
Odporúčam singles fingering merino superwash, ktorá je ako stvorená pre túto pleteninku.
Budete potrebovať 200g (4 klbká) hlavnej farby a jedno klbko kontrastnej farby (alebo minis klbko - 20g).
Priadze nájdete na eshope aj priamo v setoch, pripravené na pletenie presne pre túto šatku.
* kruhové ihlice veľkosť 4mm (min.80cm)

Návod je vhodný pre začiatočníkov aj pre skúsenejšie pletiarky. V návode sú použité - pletenie hladko, pridávanie očka rozpletením zadnej nitky, uberanie hladko, skrátené riadky.

Postup je ľahko zapamätateľný a po prvých dvoch vejároch už budete môcť ľahko postupovať bez nazerania do návodu.