Fortunasjalet by Kate Fredriksen

Fortunasjalet

Knitting
January 2017
Fingering (14 wpi) ?
30 stitches and 42 rows = 4 inches
in Vil forandre seg etter hvilket garn og pinner man bruker
US 2½ - 3.0 mm
US 3 - 3.25 mm
US 4 - 3.5 mm
US 5 - 3.75 mm
547 - 1094 yards (500 - 1000 m)
en størrelse
Norwegian
This pattern is available for kr.45.00 NOK buy it now

Dess tykkere garn man bruker, jo større sjal.
Teststrikket i flere typer garn.