Grand Lace Tablecloth by Olga Alex

Grand Lace Tablecloth

Crochet
September 2018
yarn held together
Thread ?
US
Flag of English English Russian
This pattern is available for €6.50 EUR
buy it now or visit pattern website

PLEASE READ THE TEXT BELOW FIRST BEFORE PURCHASE

GELIEVE VÓÓR AANKOOP DE TEKST HIERONDER EERST GOED TE LEZEN

ON RAVELRY IS ONLY THE DIAGRAMS

WRITTEN TRANSLATION WITH EXPAINING THE DIFFICULT STITCHES IS ONLY ON ETSY IN STORE “HWShaz”

Since selling the pattern by email is timeconsuming, we only sell on Etsy (English USA written translation) and Ravelry (Diagrams Only).

Please keep in mind that if you need the stitches explained or/and written translation, do not buy the Diagram only. We do not do refunds.

Link naar Etsy:
https://www.etsy.com/nl/shop/HWShaz?ref=seller-platform-m...

Etsy has closed the Guiidova Store because of the bank Swifft political sanctions (??? Strange because the store is located in Europe but since Olga Alex is from Russia, they closed the store. They can’t help it because politicians made these rules) .

You can follow us on

HELP US PROTECT THE COPYRIGHT

Link to video message of Igor Gulidov, Olga Gulidova aka Olga Alex her husband.
https://www.youtube.com/watch?v=KZMsAZzHVS8&t=275s

Why? With the proceeds we can do more translations in the future. They also harm us financially, which will in turn be at the expense of other Olga Alex projects that we want to translate fro you.

Translations are being made with permission of Olga her husband who encouraged me to continue this project.

On this pattern is copyright and placing onther links than to to Ravelrystore or Etsy store HWShaz is violation of copyright!!

It is not allowed to share information needed to crochet the pattern in any form. Buyers can find this info in the pattern when they buy it.

FROM FREE PATTERN TO BUY PATTERN
A few years ago this pattern was free. After the death of Olga Alex there were still designs that don’t have a pattern yet, which I, Shaz, are working on. We are also trying to translate the diagrams into other languages. This in memory of Olga Alex. Unfortunately, we then decided to make it a buying pattern, as I cannot do all translations. Behind a design is not only the designer, but also the translators and testers. The projects also take a lot of time, so we have chosen not to provide the pattern for free anymore so that this account can continue to exist and her works become accessible to a wider audience.

Link to the video message from Igor Gulidov, Olga Gulidova aka Olga Alex, her husband.

https://www.youtube.com/watch?v=KZMsAZzHVS8&t=275s

**DIT IS ALLEEN DIAGRAMMEN**

SCHRIFTELIJKE VERTALING MET UITLEG VAN DE MOEILIJKE STEKEN IS ALLEEN OP ETSY IN WINKEL “HWshaz” verkrijgbaar.

Omdat het verkopen van het patroon per e-mail tijdrovend is, verkopen we alleen op Etsy (Engelse, VS geschreven vertaling) en Ravelry (alleen diagrammen). Op Etsy kan u betalen met Ideal en PayPal.

Houdt u er rekening mee dat als u de steken uitgelegd wilt hebben en/of geschreven vertaling nodig heeft, niet de “Diagram Only” te kopen. Wij doen helaas niet aan restituties dus maak uw keuze zorgvuldig.

Link naar Etsy:

https://www.etsy.com/nl/shop/HWShaz?ref=seller-platform-m...

Etsy heeft de Guiidova-winkel gesloten vanwege de politieke sancties van de bank Swifft (??? Vreemd omdat de winkel zich in Europa bevindt, maar aangezien Olga Alex uit Rusland komt, hebben ze de winkel gesloten. Ze kunnen er niets aan doen omdat politici deze regels hebben gemaakt). Dat is de reden waarom u de patronen nu in Etsy Store HWShaz kunt kopen .

U kunt ons volgen op:

Facebook-groep Handgemaakt met Shaz
https://www.facebook.com/groups/297698654554256

Instagram: @handmade.with.shaz

*NEDERLANDSE VERTALING MET DIAGRAMMEN*
De Nederlandse geschreven vertaling met diagrammen en stekenuitleg heeft 61 bladzijden , 17500 woorden. We hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat ook een beginnende haakster de complexe steken kunnen haken. De Nederlandse vertaling is alleen rechtsreeks te bestellen via Etsy store HWShaz.

Volg ons op Instagram @handmade.with.shaz of Facebook groep Handmade with Shaz.

HELP ONS HET COPYRIGHT TE BESCHERMEN

Waarom? Met de opbrengst kunnen we in de toekomst meer vertalingen doen. Ook schaad men ons financieel wat weer ten koste zal gaan van andere projecten van Olga Alex die we willen vertalen voor u.

Er worden vertalingen gemaakt met toestemming van Olga, haar man, die me aanmoedigde om door te gaan met dit project.

Op dit patroon rust copyright en het plaatsen van links naar Ravelrystore of Etsy store HWShaz is in strijd met copyright!!

Het is niet toegestaan informatie die nodig is om het patroon te kunnen haken te delen in welke vorm dan ook. Kopers kunnen deze info vinden in het patroon wanneer men het koopt.

VAN GRATIS PATROON NAAR KOOPPATROON
Enkele jaren terug was dit patroon gratis. Na het overlijden van Olga Alex waren er nog ontwerpen die nog geen patroon hebben, welke ik, Shaz aan het uitwerken ben. Daarnaast proberen we de diagrammen te vertalen naar andere talen. Dit ter nagedachtenis van Olga Alex. Helaas hebben we toen besloten er een kooppatroon van te maken gezien ik niet alle vertalingen kan doen. Achter een ontwerp zit niet alleen de ontwerpster, maar ook de vertalers en testers. Ook gaat er veel tijd in zitten in de projecten waardoor we gekozen hebben het patroon niet meer gratis te verstrekken zodat dit account voort kan blijven bestaan en haar werken toegankelijk worden voor een breder publiek.

Link naar de videoboodschap van Igor Gulidov, Olga Gulidova alias Olga Alex, haar man.
https://www.youtube.com/watch?v=KZMsAZzHVS8&t=275s