Gullvotten

Knitting
Sport (12 wpi) ?
US 2½ - 3.0 mm
164 - 219 yards (150 - 200 m)
Norwegian
This pattern is available for kr.50.00 NOK buy it now

The winner takes it all!
Deilige votter til de som er gull verdt<3