Hjertekjole by Ann-Catrin Sjåmo

Hjertekjole

Knitting
July 2017
Fingering (14 wpi) ?
US 2½ - 3.0 mm
1150 - 1380 yards (1052 - 1262 m)
2-4-6-8
Norwegian
This pattern is available for kr.35.00.