Lemon Tea Time Shawl by Katrine Tveito

Lemon Tea Time Shawl

Knitting
April 2019
Strikkeline Soft Merino
DK (11 wpi) ?
US 10 - 6.0 mm
328 - 470 yards (300 - 430 m)
One size
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for free.

Sjalet består av runder med rillestrikk og glattstrikk om hverandre, annerhver i hver sin farge. Mot slutten er det også to runder med hullmønster.

Jeg har brukt Strikkeline sitt Soft Merino som har strikkefasthet på 22/10 og 215 m per 100 g.

Info om oppskriften
Sjalet strikkes frem og tilbake, og ved å gjenta 4 pinner. Det økes i hver side på hver pinne, og i midten annenhver pinne. Det veksles mellom rillestrikk og glattstrikk. Du strikker hovedsaklig rette masker, men hver fjerde pinne strikkes vrangt for å få glattstrikk. I mitt sjal har jeg valgt å ha rillestrikken i en farge og glattstrikken i en annen farge, og får derfor også fargeveksling. Mot slutten av sjalet kommer det to hullrader. Disse strikkes ved å lage kast og strikke 2 m rett sammen.

English:

English pattern link: https://katrineklarer.com/2019/04/16/lemon-tea-time-shawl/

The shawl is constructed by garter stitch rows and stockinette rows in each their own color. There are also eyelet rounds at the end.

The yarn I used is Strikkeline Soft Merino which has a gauge of 22/10 and 215 m per 100 g.

About the pattern
The shawl is being knitted back and forth by repeating 4 rounds that makes the pattern. You increase in each side on each round, and at the middle every other round. You alternate between the garter stitch and stockinette stitch. You mainly knit, but every 4th round you purl to obtain the stockinette stitch. For my shawl I chose to have the garter stitch rounds in one color and the stockinette stitch rounds in another color, so I also altnerate between yarn colors. Towards the end of the shawl there is two rounds of eyelet pattern. These you make by knitting with yarn forward and decreasing with knitting 2 stitches together.