(Little) Sacha by Marianne Munier

(Little) Sacha

Knitting
October 2018
Fingering (14 wpi) ?
24 stitches and 32 rows = 4 inches
in stockinette Stitch
US 4 - 3.5 mm
416 - 678 yards (380 - 620 m)
2 yo, 4 yo, [6 yo, 8 yo], (10 yo, 12 yo).
This pattern is available for €6.00 EUR buy it now

SIZES
2 yo, 4 yo, 6 yo, 8 yo, (10 yo, 12 yo).

Bust circumference: 58, (64, 67, 74, 76, 82) cm or 22.8, (25.2, 26.4, 29.2, 30, 32.3) ‘’.

YARN
(Vi)Laines « Relax » (50 % Merino / 50 % coton - 400 m / 100 g).
1, (2, 2, 2, 2, 2) écheveau(x)
Or approx. 380, (425, 460, 520, 580, 620) m. / 420, (470, 500, 570, 640, 680) yds.