Magpie CAL | Ekster CAL by Hanneke van Dijk

Magpie CAL | Ekster CAL

Crochet
August 2019
Fingering (14 wpi) ?
2.0 mm
2.5 mm
US
Flag of English English Dutch
This pattern is available for €2.00 EUR buy it now

-The CAL has ended-
The magpie CAL started on wednesday 21st of August. All 4 parts are included in the pattern.
You can show your progress by starting a project on Ravelry, or sharing a photo with #mycrochetbird!

**

Op woensdag 21 Augustus is de ekster CAL begonnen. Deze CAL is inmiddels afgelopen. In het patroon zitten alle 4 de patroon delen.
Je mag voortgang delen door een project te starten op Ravelry, of je foto’s te plaatsen met #mycrochetbird!

**

My personal preference for this project is scheepjes catona. But feel free to use any other yarn. I recommend using a cotton or wool mix in fingering weight. (2,5-3,5 mm needle). That way the Magpie will turn out roughly true size.
Added a PDF file to a swatch ball to determine your gauge.

**

Zelf gebruik ik graag scheepjes Catona, maar voel je vrij om ander garen te gebruiken. Ik raad aan om katoen of een wol mix te gebruiken, geschikt voor haaknaald 2,5-3,5 mm. Zo zal de ekster ongeveer op ware grote uitkomen.
Er is een PDF document toegevoegd voor een proef balletje om de juiste haaknaald te bepalen.
**

Materials:

2 crochet needles (2,5 and 2 mm)
textile hardener or thin iron wire
pins and a needle
fiberfill
safety eyes 8 mm

**

Materialen:

2 haaknaalden (2,5 en 2 mm)
textiel verharder of dun ijzerdraad
spelden en een naald
vulling
veiligheidsoogjes 8 mm

**

Yarn / garen - grams / gram:

The amound of yarn could deffer a bit because of your gauge. The grams are the size of the catona balls recomended. You can always go for the full size balls or use some of your leftovers for the small amounds.

De hoeveelheid garen kan afwijken door de spanning waarmee je haakt. Het aantal gram is de grootte van de catona bollen die ik aanbeveel. Je kunt altijd gaan voor de grote bollen, of wat van je restjes gebruiken voor de kleine hoeveelheden.

Scheepjes catona:

Charcoal (393) - 10 gr
Bridal white (105) - 50 gr
Jet black (110) - 50 gr
Deep ocean green (391) or/of Dark teal (401) - 50 gr
Ultramarine (124) - 50 gr
Light navy (164) or/of Elektric blue (201) - 25 gr