Mandalove Circle by SisHomemade

Mandalove Circle

Crochet
October 2021
Light Fingering ?
23 rows = about 40 cm/15.75 in
2.5 mm
197 - 219 yards (180 - 200 m)
40 cm/15.75 in
US
Flag of English English German Polish
This pattern is available as a free Ravelry download

English below.

PL

Uwaga! Otrzymujesz wzór, na podstawie którego samodzielnie możesz wykonać mandalę na szydełku, a nie gotowy produkt!

Wzór udostępniamy dla Ciebie za darmo, ale jeśli masz ochotę docenić naszą pracę, to będzie nam bardzo miło jeśli wpłacisz cegiełkę na pomoc dla Ewy - córki naszej koleżanki, która w skutek powikłań w trakcie porodu potrzebuje specjalistycznej opieki. Jej historię oraz link do wpłat znajdziesz tutaj:
Pomoc dla Ewy Janickiej - https://www.dzieciom.pl/podopieczni/6848

Wzór Mandalove Circle należy do Joanny Grzelak i Anny Kłosińskiej/SisHomemade i jest chroniony prawem autorskim. Plik jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Żadnej części wzoru nie wolno kopiować, rozpowszechniać, udostępniać i sprzedawać. Prosimy o nienagrywanie filmów instruktażowych.

Gotową mandalę można sprzedawać.

Wzór jest przeznaczony osób początkujących, które znają podstawy szydełkowania.

Plik zawiera:

 • pisemny opis,
 • schemat graficzny,
 • zdjęcia.

Co będzie potrzebne:

 • włóczka około 180 - 200 m,
 • szydełko dopasowane do wybranej włóczki,
 • znaczniki (opcjonalnie),
 • obręcz 40 cm (pamiętaj, że rozmiar obręczy może się lekko zmienić w zależności od tego, jak mocno zaciskasz włóczkę podczas szydełkowania. Jeśli wybierzesz o 0,5 mm większe szydełko niż podane we wzorze, średnica obręczy powinna być większa o około 5 cm),
 • igła i nożyczki do schowania nitek.

Wielkość gotowej robótki zależy od wybranego metrażu włóczki oraz wielkości szydełka.

Mandala ze zdjęcia głównego została wykonana z włóczki firmy Kokonki (50% Bawełna/50% Akryl), 200 m /3 nitki, szydełkiem 2,5 mm. Wymiary mandali to 40 cm.

Pamiętaj jednak, że każda osoba ma inny sposób szydełkowania - wymiary i ilość włóczki są podane orientacyjnie, na podstawie przeprowadzonych testów wzoru.

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś obejrzeć chusty wykonane przez inne osoby zapraszamy do naszej grupy na FB:
SisHomemade Pattern Group

ENG

Note! You will receive a crochet mandala pattern, not a finished product !

We share the pattern for you for free, but if you want to appreciate our work, we will be very pleased if you donate to Ewa - our friend’s daughter, who, due to complications during childbirth, needs specialist care. You can find her story and a link to donations here: Help for Ewa Janicka - https://www.dzieciom.pl/podopieczni/6848

Mandalove Circle pattern belong to Joanna Grzelak and Anna Kłosińska/SisHomemade. All rights reserved. This pattern is for personal use only. Please do not share, sell, or redistribute this pattern in part or in whole. Please do not record video tutorials. If you are interested in translating the pattern, please contact us.

You may sell the finished product.

The pattern is for beginners who know the basics of crocheting.

The file contains:

 • the written pattern,
 • the chart,
 • photos.

What you will need:

 • skeins of approximately 180 - 200 m,

 • crochet hook dedicated to the yarn you choose,

 • markers (optional),

 • 40 cm mandala hoop (remember that the size of the hoop may slightly change depending on how tight you crocheting. If you choose a 0.5 mm larger crochet hook, the hoop diameter should be approximately 5 cm larger.)

 • needle and scissors to hide the threads.

The size of the mandala depends on the chosen yarn size and the size of the crochet hook.

The mandala from the main photo was made of Kokonki yarn (50% Cotton/50% Acrylic) 200m / 3 strands, 2.5 mm crochet hook. The dimension of the mandala is 40 cm.

However, remember that each person has a different method of crocheting - the dimensions and amount of yarn are indicative, based on data from pattern tests.

If you have any questions or would like to see shawls made by others, visit our FB group:

SisHomemade Pattern Group

You can follow us on:
Ravelry: https://www.ravelry.com/designers/sishomemade
Instagram: https://www.instagram.com/sishomemd
Pinterest: https://pl.pinterest.com/antomasiak/sishomemade
Facebook: https://www.facebook.com/SisHomemd
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/SisHomemadePatternGroup