Mirror Hearts hat by Renata Witkowska

Mirror Hearts hat

Knitting
December 2020
Sport (12 wpi) ?
31 stitches and 66 rows = 4 inches
in Heart Stitch
US 2½ - 3.0 mm
142 - 361 yards (130 - 330 m)
Toddler, Child (Teen/Adult Small, Adult Medium, Adult Large)
Flag of English English Polish
This pattern is available for $5.00 USD buy it now

If you purchase 4 of my designs at the same time (they need to be in the same cart), you will get the least expensive for free! Thank you so much for supporting my designs!

Fully written row-by-row as well as charted instructions are provided so you can choose which you prefer to work from. I hope you enjoy the pattern.

The Mirror Hearts hat is knitted diagonally in rows with garter stitch and mosaic knitting technique, while at the same time shaping the crown with short rows. After reaching the desired width, the end and the beginning edges are sewn together.

You can wear this hat with Mirror Hearts scarf or Mirror Hearts cowl.

SIZES
Toddler, Child (Teen/Adult Small, Adult Medium, Adult Large)

FINISHED MEASUREMENTS
Unstretched circumference: 15.75, 17 (18, 19.25, 20.5)” / 40, 43 (46, 49, 52) cm
Length: 7.5, 9 (11, 11, 11)” / 19, 22,5 (28, 28, 28) cm
To fit head circumference: 18.75-19.5, 19.75-20.5 (20.5-21.25, 21.25-22, 22-23)” / 48-50, 50-52 (52-54, 54-56, 56-58) cm

If you want, you can make this hat of a different size or use yarn of a different thickness. Hints are included in the pattern.

YARN
Baby Merino Drops (100% wool; 50 g / 175 m)
main color: 1, 1 (1, 2, 2) skeins,
contrasting color: 1 skein for all sizes

Variant I: MC – 26 light old pink, CC – 30 blue
Variant II: MC – 33 electric blue, CC – 08 cerise
Variant III: MC – 26 light old pink, CC – 08 cerise

TOOLS

  • needles US 2.5 / 3 mm or size needed for gauge; 24”/60 cm circular for knitting,
  • the same size or one size smaller circular needles to transfer live stitches from Provisional Cast On,
  • 3 stitch markers,
  • tapestry needle for weaving and sewing,
  • 3 mm crochet hook and additional piece of yarn with a smooth structure and a strong twist for Provisional Cast On.

GAUGE
Heart Stitch (mosaic):
4’’ / 10 cm2 = 31 sts and 66 rows after wet blocking

PATTERN TECHNIQUES
Garter Stitch, Mosaic knitting, Provisional Cast On, Garter Kitchener Stitch, Short rows in Garter Stitch (wrap & turn method), Increasing, Decreasing

The pattern has been tested.

~~~~~~

Opis zawiera pełne instrukcje rząd po rzędzie oraz schematy (do wyboru).

Czapkę Mirror Hearts przerabia się ściegiem francuskim i techniką mosaic knitting w rzędach po skosie, przy jednoczesnym kształtowaniu czubka rzędami skróconymi. Po uzyskaniu odpowiedniej szerokości zszywa się krawędź końcową z początkową.

ROZMIARY
dziecko 1-3 lata, dziecko 4-10 lat (nastolatek/dorosły S, dorosły M, dorosły L)

KOŃCOWE WYMIARY
Obwód czapki (bez rozciągania): 40, 43 (46, 49, 52) cm
Długość czapki: 19, 22,5 (28, 28, 28) cm
Na obwód głowy: 48-50, 50-52 (52-54, 54-56, 56-58) cm

Jeśli chcesz, to możesz wykonać czapkę w innym rozmiarze i użyć włóczki o innej grubości. Wskazówki znajdziesz w opisie.

WŁÓCZKA
Baby Merino Drops (100% wełny; 50 g / 175 m):
GK – 1, 1 (1, 2, 2) motki, KK – 1 motek dla wszystkich rozmiarów.
Wariant I: GK –26 jasny stary róż, KK – 30 niebieski
Wariant II: GK – 33 jaskrawoniebieski, KK – 08 fuksja
Wariant III: GK – 26 jasny stary róż, KK – 08 fuksja

NARZĘDZIA
• druty 3 mm z żyłką 60 cm lub inne, dające odpowiednią próbkę,
• druty o tym samym rozmiarze lub mniejsze do przełożenia oczek
z prowizorycznego łańcuszka,
• 3 markery,
• igła do chowania końców włóczki i zszywania,
• szydełko 3 mm oraz kawałek dodatkowej, gładkiej i dobrze skręconej włóczki do prowizorycznego nabierania oczek.

PRÓBKA
Ścieg serduszek:
10 cm2 = 31 o. x 66 rz. po blokowaniu

TECHNIKI UŻYTE WE WZORZE
Ścieg francuski, przerabianie dwoma kolorami (Mosaic Knitting), prowizoryczne nabieranie oczek (Provisional Cast On), zszywanie (Garter Kitchener Stitch), rzędy skrócone z zawijaniem oczek.

Wzór został przetestowany.