Pil Cardigan by Emilia Jensen

Pil Cardigan

no longer available from 1 source show
Knitting
August 2019
both are used in this pattern
Worsted (9 wpi) ?
20 stitches and 33 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
1203 - 1804 yards (1100 - 1650 m)
Finished bust measurements 84, (94, 104, 114, 124, 134) cm.
Flag of English English Swedish
This pattern is available for kr.70.75 SEK buy it now

CONSTRUCTION
Pil cardigan is knitted from top down and begins with a high collar in a structure pattern with knit and purl stitches, after which yoke with increases is worked in a knit and purl structure pattern. After working increases on yoke (to the correct amount of stitches for each size) stitches for sleeve is put on hold by dividing yoke and sleeve stitches. Body is worked together with pockets. Stitches for sleeves are picked up and worked in structure pattern with decreases to wrist.
Lining of collar and buttonband are worked in a different colour by picking up stitches and working garter stitch, after which lining is sewn to inside. Lining for buttonband also holds buttonholes for a hidden buttoning.
The cardigan can easily be worn with positive ease.
Finished bust measurements 84, (94, 104, 114, 124, 134) cm.

YARN
Magasin Duett Mohair tweed 70% merino, 30% mohair 110 m/50 g
Mohair tweed light 70% merino, 30% mohair 200 m/50 g
Yarn A 9 (9, 10, 11, 12, 13) balls
Yarn B 1 (1, 1, 1, 1, 1) balls Mohair tweed
Alternative
Yarn B 1 (1, 1, 2, 2, 2) balls Mohair tweed Light
The cardigan in the pictures is knitted in the colourway Blyertsgrå Mohair tweed and 2 threads Citron Mohair tweed light.

NOTIONS
Removable stitch markers, tapestry needle to weave in ends, scrap yarn or stitch holder to put stitches on hold.
8 (8, 9, 9, 10, 10) buttons.
SUGGESTED NEEDLES
3 mm circular needle 80 – 100 cm
3.5 mm circular needle 80 − 100 cm.

TENSION
20 sts & 33 rows = 10x10 cm knitted pattern on 3.5 mm needles after blocking for yoke, body and sleeves. Also for collor of size 4-6.
21 sts & 33 rows = 10x10 cm knitted pattern on 3 mm needles after blocking for collar of size 1-3.
Always use a needle size that will result in the correct tension after blocking.

KONSTRUKTION
Pil cardigan är stickad uppifrån och ner. Koftan börjar med en hög krage med ett strukturmönster i aviga och räta maskor. Från kragen går den över i ett runt ok. Efter ökningar på oket delar du av för ärmar och kropp. Kroppen stickas i strukturmönster och tillsammans med fickorna. Maskor för ärmar plockas upp och stickas med minskningsvarv ner till handled i samma strukturmönster som kroppen.
Infodring till krage och knäppkant stickas i en avvikande färg genom att plocka upp maskor och sticka rätstickning. Infodringen till knäppkanten innehåller även knapphål vilket ger en dold knäppning.
Koftan kan lätt bäras med lite rörelsevidd.
Plaggets färdiga bystmått är 84, (94, 104, 114, 124, 134) cm.

GARN
Magasin Duett Mohair tweed 70% merino, 30% mohair 110 m/50 g
Mohair tweed Light 70% merino, 30% mohair 200 m/50 g
Färg A 9 (9, 10, 11, 12, 13) nystan
Färg B 1 (1, 1, 1, 1, 1) nystan Mohair tweed
Alternativt
Färg B 1 (1, 1, 2, 2, 2) nystan Mohair tweed Light
Koftan på bilderna är stickad i färgen Blyertsgrå Mohair tweed och 2 trådar Citron Mohair tweed light.

TILLBEHÖR
Avtagbara stickmarkörer, tapesserinål för att fästa trådar, 8 (8, 9, 9, 10, 10) knappar, restgarn eller maskhållare.
FÖRSLAG PÅ STICKOR
3 mm rundsticka, 80 – 100 cm
3.5 mm rundsticka, 80 − 100 cm.

MASKTÄTHET
20 m & 33 varv = 10x10 cm i strukturmönster på 3.5 mm stickor efter våtspänning. För ok, kropp och ärmar. Även för kragen i storlekarna 4-6.
21 m & 33 varv = 10x10 cm i strukturmönster på 3 mm stickor efter våtspänning, för kragen i storlekarna 1-3.
Använd alltid den storlek på sticka som ger rätt masktäthet efter våtspänning.