Restekluten by Bitta Mikkelborg

Restekluten

Knitting
August 2014
DK (11 wpi) ?
23 stitches and 30 rows = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
109 - 120 yards (100 - 110 m)
One size, flexible
Norwegian

Strukturstrikket klut som innbyr til glade farger, nye kombinasjoner og lykkelig forbruk av restegarn. Ta et dypdykk i restekurven; du finner sikkert noe som lar seg bruke!
Du kan velge å strikke restekluten i flere farger eller kun ensfarget.

Pinner og garn kan velges fritt, alt etter størrelsen du ønsker på kluten din.