Round cushion with smock by Trine Bertelsen

Round cushion with smock

Knitting
November 2021
yarn held together
DK
+ DK
= Aran (8 wpi) ?
24 stitches and 24 rows = 4 inches
in Smock pattern
US 7 - 4.5 mm
871 yards (796 m)
One size
Flag of English English Danish
This pattern is available for €4.00 EUR
buy it now or visit pattern website

DANSK

Rund smock pude strikkes i 2 tråde Midnatssol eller 2 tråde Månestråle og strikkes indefra og ud. Arbejdet begynder på strømpepinde, men efterhånden som arbejdet kræver det, skiftes der til rundpinde.

Mål: Pudebetrækkets færdige mål, før montering er ca. 37 cm i diameter.

Garn: 2 tråde Midnatssol fra CaMaRose.dk.

Garnalternativ: 2 tråde Månestråle fra CaMaRose.dk.

Garnforbrug: 4 nøgler. Gælder begge kvaliteter.

Vejledende strikkepinde: 4 strømpepinde 4,5, samt 2 rundpind nr. 4,5 (60 cm eller længere).

Vejledende strikkefasthed: Da pudebetrækket strikkes rundt inde fra og ud er det først muligt at måle strikkefastheden sidst i arbejdet, dog anbefales det at strikke en strikkeprøve som angivet nedenfor.

Strikkefasthed: Ca. 24 m x 24 p pr 10 x 10 cm let strakt på stykket hvor der strikkes 2, 2 smock (omg 34). Fra 35. omg og frem strikkes en 2, 2 rib. På dette stykke er der 18 m pr. 10 cm.

Strikkeprøve: Det anbefales altid at strikke en strikkeprøve før man går i gang med selve arbejdet, på den måde er man sikker på at det færdige arbejde overholder målene. Denne strikkeprøve består af en 2, 2 smock der strikkes frem og tilbage.

Strikkeprøven: Slå 34 masker op med 2 tråde Midnatssol eller Månestråle på rundpind nr. 4,5 og strik således:

1. pind (vrangsiden): Strik {2 ret, 2 vrang}, gentag fra { til } pinden hen til der er 2 masker tilbage og strik 2 ret.

2. pind (retsiden): Strik 1 ret (kant maske) 1 vrang {2 ret, 2 vrang} gentag fra { til } til der er 4 masker tilbage, 2 ret, 1 vrang, 1 ret (kant maske).

3. pind: Som 1. pind.

4. pind: På denne pind strikkes smock således: strik 1 ret (kant maske) 1 vrang, {stik højre p ind mellem 6. og 7. m på venstre pind og træk garnet fra bagsiden frem på r-siden, sæt det drejet op på venstre pind og strik garnet ret sammen med den første maske på pinden, 1 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang} gentag fra { til } 2 gange mere og slut af med at stikke højre pind ind mellem 6. og 7. maske på venstre pind og træk garnet fra bagsiden frem på ret-siden, sæt det drejet op på venstre pind og strik garnet ret sammen med den første maske på pinden, 1 ret, 2 vrang, 2 ret, 1 vrang, 1 ret (kantmaske).

5. pind: Som 1. pind.

6. pind: Som 2. pind.

7. pind: Som 1. pind.

8. pind: Strik 1 ret (kantmaske) 1 vrang 2 ret, 2 vrang, {stik højre p ind mellem 6. og 7. m på venstre pind og træk garnet fra bagsiden frem på r-siden, sæt det drejet op på venstre pind og strik garnet ret sammen med den første maske på pinden, 1 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang} gentag fra { til } 2 gange mere og slut af med 2 ret, 1 vrang, 1 ret (kantmaske).

Gentag 1. – 8. pind 2 gange mere og strik 1. – 7. pind. Efter at have strikket 7. p strikkes en p r, hvor der samtidig lukkes af.

Mål nu den færdige prøve. Målene vandret og lodret skal begge måle 14 cm. Måler prøven mindre end 14 cm, skal prøven gentages på større pinde! Måler prøven mere end 14 cm skal prøven gentages på mindre pinde. Strikkeprøven gentages indtil de rigtige mål er opnået.

Desuden skal du bruge: 1 rund monteringspude ca. ø 40 cm.


ENGLISH

Round cushion with smock is worked in 2 strands of Midnatssol or 2 strands of Månestråle, and worked from the center and out. The work starts on double pointed needles, but a change to circular needles is made, when needed.

Measurements: The cushion cover’s finished measurements, before mounting, is approx. 37 cm in diameter.

Yarn: 2 strands of Midnatssol from CaMaRose.dk.

Yarn alternative: 2 strands of Månestråle from CaMaRose.dk.

Yarn requirement: 4 skeins. Applies to both qualities.

Suggested needle size: Four 4.5 mm double pointed needles and two 4.5 mm circular needles (60 cm or longer).

Gauge: The cushion cover is worked in the round from the center and out, therefore it is only possible to measure the gauge at the end of the work. It is recommended to knit at swatch, as described below.

The gauge: Approx. 24 sts x 24 rows per 10 x 10 cm slightly stretched, on the 2, 2 smock part (rnd 34). From rnd 35 and forward, a 2, 2 rib is worked. On this part the gauge is 18 sts per 10 cm.

Swatch: Making a swatch before casting on is recommended to ensure that you are using the needle size that will give you the right fit. This swatch consists of a 2, 2 smock, that is worked back and forth.

The swatch: Using 4.5 mm circular needle and 2 strands of Midnatssol or Månestråle, cast on 34 sts and work as follows:

Row 1 (WS): {K2, p2}, repeat from { to } until 2 sts left on the needle, k2.

Row 2 (RS): K1 (edge stitch), p1, {k2, p2} repeat from { to } to last 4 sts, k2, p1, k1 (edge stitch).

Row 3: Work as row 1.

Row 4: Work smock pattern as follows: k1 (edge stitch), p1, {insert the right needle between 6th and 7th st on the left needle, wrap the yarn as if to k and draw up a loop, place the loop onto the left needle and k it tog with 1st st on the needle, k1, p2, k2, p2}. Repeat from { to } 3 times in total. Insert the right needle between 6th and 7th st on the left needle, wrap the yarn as if to k and draw up a loop, place the loop onto the left needle and k it tog with 1st st on the needle, k1, p2, k2, p1, k1 (edge stitch).

Row 5: Work as row 1.

Row 6: Work as row 2.

Row 7: Work as row 1.

Row 8: K1 (edge stitch), p1, k2, p2, {insert the right needle between 6th and 7th st on the left needle, wrap the yarn as if to k and draw up a loop, place the loop onto the left needle and k it tog with 1st st on the needle, k1, p2, k2, p2}. Repeat from { to } 3 times in total. K2, p1, k1 (edge stitch).

Repeat row 1-8, 3 times in total. Work row 1-7. On the next row, bind off loosely from the RS.

Measure the swatch. It should measure approx. 14 x 14 cm. If the swatch is too small, try again with slightly bigger needles. If the swatch is too big, try again with slightly smaller needles. Keep swathing until you obtain the right measurements.

Materials: 1 round cushion without cover, Ø= aprox. 40 cm.