SisLove Shawl by SisHomemade

SisLove Shawl

Crochet
November 2018
Fingering (14 wpi) ?
1312 - 1422 yards (1200 - 1300 m)
any
US
Flag of English English German Polish
This pattern is available as a free Ravelry download

English version below :)

Inspiracją do stworzenia chusty był motek wygrany podczas konkursu na stronie Kokonki - Motki Ombre .
Zwycięzcy mogli skomponować oraz nazwać go tak, aby kojarzył się z prowadzonym fanpage.
Nasz motek SiSLove oraz opis tego jak powstał można znaleźć tutaj:
https://kokonki.pl/pl/p/KOKONEK-SisLove/2900
W ramach podziękowania za wyróżnienie, postanowiłam stworzyć coś specjalnego i tak powstała chusta o tej samej nazwie, zrobiona dokładnie z wygranego motka :)

Jest to wzór na trójkątną chustę. Można ją dowolnie rozszerzać, poprzez powtarzanie kolejnych części schematu.

Dzięki Robercie Thome (możecie znaleźć ją na Ravelry jako bertay: https://www.ravelry.com/people/bertay), powstał plik z prostokątną wersją szala SisLove. Roberta stworzyła swój szal, narysowała zmiany i postanowiła podzielić się z innymi swoim pomysłem. Zapytała co o tym myślę i postanowiłam dodać jej wersję jako dodatkowy plik :)

The inspiration to make this shawl was a skein I won in a Kokonki - Motki Ombre competition.
The winners of the competition could compose their own skein and give it a name that could be
associated with their own fanpage.
Our SisLove skein can be found here, together with the story of how it was created:
https://kokonki.pl/pl/p/KOKONEK-SisLove/2900
Grateful for winning, I decided to make something special out of the skein and that’s how I came up with
the idea for a shawl with the same name. :)
The file contains only a graphic diagram.
This is a triangular shawl. The size of the shawl depends on the chosen yarn size and the size of the crochet hook. The pattern is designed to repeat, so you can enlarge your shawl as you like.

Thanks to Roberta Thome (you can find her on Ravelry as bertay:
https://www.ravelry.com/people/bertay), a file with a rectangular version of the SisLove shawl was created. Roberta made her shawl, drew the changes and decided to share her idea with others. She asked what I thought about it and I decided to add its version as an additional file :)

If you have any questions, please visit our group on FB:
https://www.facebook.com/groups/SisHomemadePatternGroup
You can follow us on:
Ravelry: https://www.ravelry.com/designers/sishomemade
Instagram: https://www.instagram.com/sishomemd
Pinterest: https://pl.pinterest.com/antomasiak/sishomemade
Facebook: https://www.facebook.com/SisHomemd
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/SisHomemadePatternGroup