Song for Elizabeth by Kateřina Fantová

Song for Elizabeth

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
26 stitches and 36 rows = 4 inches
US 4 - 3.5 mm
109 - 1148 yards (100 - 1050 m)
3 - 4 year and universal children's size
This pattern is available for free.

The size can be adjusted by enlarging or decreasing the squares. A basic sized square for this model has 20 stitches on the edge. A smaller size would be for example 18 or 16 stitches, 10 stitches for a newborn and 24 or 30 stitches for older children. Always knit the first mitered square and determine your needed size according to it.

Velikost může být upravena zvětšením nebo zmenšením čtverců. Základní čtverec pro tento model má 20 okrajů na okraji. Menší velikost by byla například 18 nebo 16 stehů, 10 stehů pro novorozence a 24 nebo 30 stehů pro starší děti. Vždy přilepte první čtvercové čtverce a podle toho určete potřebnou velikost.

FOTO-návod je v češtině
PHOTO-introduction is in English