Summerdream shawl / Midtsommerdrøm sjal by Hilde Sørum

Summerdream shawl / Midtsommerdrøm sjal

Knitting
June 2020
Light Fingering ?
21 stitches = 4 inches
in 21 stitches = 10 cm/4” wide in stockinette
US 7 - 4.5 mm
864 - 890 yards (790 - 814 m)
One size
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.79.00 NOK buy it now

Lovely shawl that is knit from the neck (top/down), alternating between garter stitch and lace panels. The lace panel is easy to memories, and make the shawl fun, easy and quick to knit.
The shawls in the photos are knit in 2 colors, but there are many ways to vary in numbers of colors end type of yarn.

Shawl 1
Finished measure after washing and blocking
Wing span approx. 160 cm.
Depth (from neck to bottom of tip): approx. 75 cm

Yarn
Alegria, Manos Del Uruguay, 75% Merino superwash / 25% Polyamide.
100 grams = 405 meters.
Knit with simple thread.

Yarn consumption
Color 1: 100 grams.
Color 2: 100 grams.

Shawl 2
Finished measurements after washing and blocking:
Wing span approx. 170 cm.
Depth (from neck to bottom of tip): about 80 cm.

Yarn consumption
Color 1 (Himmelblå): 100 grams Pixie (I used about 60 grams).
Color 2 (Isblå): 100 grams Pixie (I used about 60 grams).
Knit with double thread.

Shawl 3
Finished measurements after washing and blocking:
Wing span approx. 140 cm.
Depth (from neck to bottom of tip): approx. 70 cm.

Yarn Consumption:
Color 1 (Belladonna): 50 grams Pixie.
Color 2 (Nature): 50 grams Pixie.
Knit with double thread.

Shawl in size 1 and 2 are knitted with the same pattern, but have a slightly different size because the yarn in the two shawls stretches slightly differently during blocking. Shawl in size 3 has a custom pattern with a slightly shorter field of knit stitch, and the last field with a hole pattern consists of a report smaller than in size. 1 and 2.
For this shawl, therefore, only 50 grams of Pixie are used in each color, using two colors.

Suggested yarn alternative
Here you have many options to choose the number of colors and type of yarn.
You may need to recalculate the yarn quantity, if the yarn you use has a different number of running meters per 100 grams, than what is in the original yarn in the recipe (Alegria or Pixie).

Needles

The shawls are knitted with needle size 4.5 mm.

Nydelig sjal som strikkes fra nakken og ned, med vekselvis felt av rillestrikk og hullstrikk. Hullstrikkpariet er lett å memorere. Kombinasjonen av rillestrikk og hullstrikk gir dermed sjalet det lille ekstra som gjør at det blir raskt, enkelt, men samtidig gøy og interressant å strikke.

Sjalene på bildene er strikket i 2 farger, men her er mulighetene mange til å variere, både med type garn og i antall farger.

Sjal 1
Ferdig mål etter vasking og blokking
Vingespenn ca. 160 cm.
Dybde (fra nakken til nederst på spissen): ca. 75 cm

Garn
Alegria, Manos Del Uruguay, 75% Merino superwash/25% Polyamide.
100 gram = 405 meter.
Strikkes med enkel tråd.

Garnforbruk
Farge 1: 100 gram.
Farge 2: 100 gram.

Sjal 2
Ferdige mål etter vasking og blokking:
Vingespenn ca 170 cm.
Dybde (fra nakken til nederst på spissen): ca 80 cm.
 
Garnforbruk 
Farge 1 (Himmelblå): 100 gram Pixie  (jeg brukte ca 60 gram).
Farge 2 (Isbre): 100 gram Pixie  (jeg brukte ca 60 gram).
Strikkes med dobbel tråd.
 
Sjal 3
Ferdige mål etter vasking og blokking:
Vingespenn ca. 140 cm.
Dyblde (fra nakken til nederst på spissen): ca. 70 cm.
 
Garnforbruk:
Farge 1 (Belladonna): 50 gram Pixie.
Farge 2 (Natur): 50 gram Pixie.
Strikkes med dobbel tråd.
 
Sjalet i str. 1 og 2 er strikket med samme oppskrift, men har noe ulik strørrelse fordi garnet i de to sjalene tøyer seg litt forskjellig under blokking. Sjalet i str. 3 har en tilpasset oppskrift med et litt kortere felt med rillestrikk, og det siste feltet med hullmønster består av en rapport mindre enn i str. 1 og 2.
Til dette sjalet brukes derfor kun 50 gram Pixie i hver farge, ved bruk av to farger.

Forslag til garnalternativ
Her har du mange muligheter til å velge antall farger og type garn.
Du må eventuelt regne om garnmengden, dersom garnet du benytter har et annet antall løpemeter pr 100 gram, enn det som er i originalgarnet i oppskriften (Alegria eller Pixie).

Pinner
Sjalene er strikket med pinne nr. 4,5 mm.