TransKOKONKInental Shawl

Crochet
May 2020
Light Fingering ?
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm (E)
4.0 mm (G)
1640 - 1859 yards (1500 - 1700 m)
US
Flag of English English Polish
This pattern is available for free.

Sześcioro megazdolnych projektantów. Jedna chusta. Jeden wzór. Międzynarodowa współpraca.
Pomimo barier językowych, pomimo różnych stylów, pomimo różnych stref czasowych.
Specjalnie dla Was, z myślą o Was

TransKOKONKInental to wzór różnorodny jak jego twórcy, wzór, przy którym nie sposób się nudzić.

Wyjątkowy projekt, stworzony jak mówią twórcy “Jako prezent dla członków grupy https://www.facebook.com/groups/kokonki.motki/

Więcej informacji tutaj: https://kokonki.pl/pl/i/TransKOKONKInental-CAL/30

ENG.
Six mega-talented designers. One scarf. One pattern. International cooperation.
Despite language barriers, despite different styles, despite different time zones.
Especially for you, with you in mind

TransKOKONKInental is a pattern as diverse as its creators, a pattern that is impossible to get bored with.

A unique project, created as the creators say “As a gift for group members https://www.facebook.com/groups/kokonki.motki/

Autorzy /Authors:

Grażyna Morpak https://www.facebook.com/handmadebygrazkam/
Magdalena Bytnar https://www.facebook.com/manufakturafajnychrzeczy/
Jacek Mrożewicz https://www.facebook.com/tresowaneszydelko/
Colleen O’Neill https://www.facebook.com/TheCrochetWench/
Elżbieta Sroczyńska https://www.facebook.com/ponitceodklebka/
Kirsten Bishop https://www.facebook.com/lilpsychoticdesigner/

More info here: https://kokonki.pl/pl/i/TransKOKONKInental-CAL/30