TransKOKONKInental Shawl

Crochet
May 2020
Light Fingering ?
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm (E)
4.0 mm (G)
1640 - 1859 yards (1500 - 1700 m)
US
Flag of English English Polish
This pattern is available as a free Ravelry download

Sześcioro megazdolnych projektantów. Jedna chusta. Jeden wzór. Międzynarodowa współpraca.
Pomimo barier językowych, pomimo różnych stylów, pomimo różnych stref czasowych.
Specjalnie dla Was, z myślą o Was

TransKOKONKInental to wzór różnorodny jak jego twórcy, wzór, przy którym nie sposób się nudzić.

Wyjątkowy projekt, stworzony jak mówią twórcy “Jako prezent dla członków grupy https://www.facebook.com/groups/kokonki.motki/

Więcej informacji tutaj: https://kokonki.pl/pl/i/TransKOKONKInental-CAL/30

ENG.
Six mega-talented designers. One scarf. One pattern. International cooperation.
Despite language barriers, despite different styles, despite different time zones.
Especially for you, with you in mind

TransKOKONKInental is a pattern as diverse as its creators, a pattern that is impossible to get bored with.

A unique project, created as the creators say “As a gift for group members https://www.facebook.com/groups/kokonki.motki/

Autorzy /Authors:

Grażyna Morpak https://www.facebook.com/handmadebygrazkam/
Magdalena Bytnar https://www.facebook.com/manufakturafajnychrzeczy/
Jacek Mrożewicz https://www.facebook.com/tresowaneszydelko/
Colleen O’Neill https://www.facebook.com/TheCrochetWench/
Elżbieta Sroczyńska https://www.facebook.com/ponitceodklebka/
Kirsten Bishop https://www.facebook.com/lilpsychoticdesigner/

More info here: https://kokonki.pl/pl/i/TransKOKONKInental-CAL/30