Variant by Erika Åberg

Variant

Knitting
September 2018
Sport (12 wpi) ?
26 stitches = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
US 1½ - 2.5 mm
Vuxen 1,2,3

Lägg märke till att den här beskrivningen egentligen ger tre olika vantar - minst! Variant 1 stickas i ett grövre garn (Ullgarn Extra 2) och ger en större och grövre vante. Variant 2 och 3 ger en nättare vante!

Mer information kommer / More information coming soon