Wild Roses Blanket by Heidi Heinrichs

Wild Roses Blanket

Crochet
March 2018
DK (11 wpi) ?
4.5 mm
3500 - 3937 yards (3200 - 3600 m)
145 x 145 cm
US
Flag of English English Finnish
This pattern is available for €6.00 EUR buy it now

There are two different squares in the blanket and the second of the two has two different border options. The lace edge pattern is designed for a four (2x2) square center. The pattern is written and has almost 100 photos. A different file contains Taina’s Vintage blanket and Minno’s Rustica blanket color charts as well as original Summer Rose and Black Secret Rose blankets color charts.

Special thanks to the world’s best test crocheters Taina, Minno and Boa. The help was of irreplaceable importance and the project could not have been done without you.

Share photos of your blanket in instagram #wildrosesblanket

Peitossa on kaksi erilaista ruutua, joista toiseen on kaksi erillaista reunusvaihtoehtoa. Ohjeen pitsireunus on suunniteltu neljän (2x2) ruudun keskukselle. Ohje on kirjoitettu ja siinä on lähes 100 vaihekuvaa. Erilisestä tiedostosta löytyy Tainan Vintage-peiton ja Minnon Rustica-peiton värikartat sekä alkuperäisen Summer Rose- ja mustan Secret Rose-peittojen värikartat.

Erityiset kiitokset maailman parhaille testivirkkaajille Tainalle, Minnolle ja Boalle. Apunne oli korvaamattoman tärkeää eikä projekti olisi onnistunut ilman teitä.

Jaa peittosi kuvia instagramissa #wildrosesblanket

Terms and conditions:
https://tiitunlabra.com/tietoja/