Avmaskat Vår 2015 by Anna Nilsson, Kamilla Svanlund