Dieren Rammelaar / Animal rattle
In progress
Progress
100%
April 10, 2020
April 12, 2020

Dieren Rammelaar / Animal rattle

Project info
Dieren Rammelaar / Animal rattle by Ilse Naaijkens
Crochet
SoftiesAnimal
Hooks & yarn
Notes
viewed 0 times
In progress
Progress
100%
April 10, 2020
April 12, 2020
 
About this pattern
58 projects, in 92 queues
Moniaaa's overall rating
Moniaaa's clarity rating
Moniaaa's difficulty rating
  • Project created: April 30, 2020
  • Updated: April 30, 2020