Ash/ Anna Beret (アンナ・ベレー) by Helga Isager

Ash/ Anna Beret (アンナ・ベレー)

Brioche stitch hat.

Yarn:
50 g Isager Alpaca 2
100 g Isager Alpaca 2 or Højlandsgarn

Anna Beret (アンナ・ベレー) in Knit Wardrobe book.