Gullfuglen by Møyfrid (Frida) Engeset

Gullfuglen

Knitting
August 2015
Light Fingering ?
30 stitches and 34 rows = 4 inches
US 0 - 2.0 mm
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
dame liten/dame medium

Denne fuglen finn du ikkje i eit ornitologisk oppslagsverk! Oppskrifta på Gullfuglen har to ulike størrelsar, med to ulike diagram. Eit diagram for dame liten, og eit anna for dame medium.