Patti French

Patti French

original designs

Eloise Elephant Potholder
Patti French's Ravelry Store
Arrowhead Potholder
Patti French's Ravelry Store
Autumn Pebbles Beanie
Patti French's Ravelry Store
No Bull Terrier Potholder
Patti French's Ravelry Store
Boho Cowl
Patti French's Ravelry Store
Daisy Holstein Potholder
Patti French's Ravelry Store
Amonnie Octopus
Patti French's Ravelry Store
Football Player Gnome
Patti French's Ravelry Store
Sunflower Summer
Patti French's Ravelry Store
Gift Card Holder
Patti French's Ravelry Store
Ewe So Special Potholder
Patti French's Ravelry Store
Chilli Heeler Hat
Patti French's Ravelry Store
Mahomie Gnomie
Patti French's Ravelry Store
Suzie Q Scarf
Patti French's Ravelry Store
Suzie Q Kids Hat
Patti French's Ravelry Store
Suzie Q Hat
Patti French's Ravelry Store
Bluey Hat
Patti French's Ravelry Store
Stormy Rainfall Scarf
Patti French's Ravelry Store
Wedding Baskets
Patti French's Ravelry Store
SR Cowl
Patti French's Ravelry Store
  • SR Cowl
  • Patti French's Ravelry Store
SR Stocking Cap
Patti French's Ravelry Store
Stormy Rainfall Gloves
Patti French's Ravelry Store
Kids's Stormy Rainfall Beanie
Patti French's Ravelry Store
Stormy Rainfall Beanie
Patti French's Ravelry Store
June Bear Amigurumi
Patti French's Ravelry Store
Ophelia Octopus
Patti French's Ravelry Store
Jamaica Me Happy Hat
Patti French's Ravelry Store
Wascally Wabbit Hat
Patti French's Ravelry Store
Watermelon Kisses
Patti French's Ravelry Store
Snug as a LadyBug Cocoon
Patti French's Ravelry Store
Note Worthy Beanie
Patti French's Ravelry Store
Bomb Shell Mittens
Patti French's Ravelry Store
Bomb Shell Beanie
Patti French's Ravelry Store
Hank the Dog Hat
Patti French's Ravelry Store
Pippin the Unicorn Hat
Patti French's Ravelry Store
Finn the Frog Hat
Patti French's Ravelry Store
Kitty Kat Hat
Patti French's Ravelry Store
Edgar Elephant Hat
Patti French's Ravelry Store
Squirt L Turtle
Patti French's Ravelry Store
Victorian Jabot
Patti French's Ravelry Store