Sharon Shoji

Sharon Shoji

original designs  

original designs

from Interweave Knits, Winter 2009
from Interweave Knits, Winter 2009
from Classic Elite #9092, Autumn, Book 1
from Classic Elite #9087, Summer, Book 1
from Knitscene, Fall 2007
from Interweave Knits, Fall 2006
from Interweave Knits, Summer 2006
from Interweave Online Store
from Interweave Online Store
from Interweave Knits, Fall 2005
from Interweave Knits, Winter 1998
from Interweave Knits, Winter 1998
from Interweave Knits, Winter 1998
from Interweave Knits, Winter 1998