Fyren by av J
Welcome! You are browsing as a guest
Would you like to see projects made from this pattern and much more? create a free account What am I missing?

Fyren

by av J
Knitting
October 2017
DK (11 wpi) ?
US 4 - 3.5 mm
328 - 437 yards (300 - 400 m)
one
This pattern is available for kr.50.00 SEK buy it now

En lättstickad Patentkrage som har långa färgfält på ena sidan och kortare på andra. Färgfälten påminner mig om det blinkande ljuset från en fyr, tryggt guidande genom kobbar och skär.
Fyren är ett perfekt första projekt i patentstickning, där det är lätt att se sina framsteg.

I kragen så används totalt tre färger som byter plats.

Kortare instruktionsfilmer finns tillgängliga på https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAnqzXpJtuRFHZ-K2...